Maria verwijst ons naar de Bron, die Jezus zelf is

15 May 2017

Het Sint Franciscuscentrum organiseerde op 6 en 7 mei 2017 voor de eerste keer een jongerenbedevaart naar Banneux. Het werkte hierbij samen met Caritas Banneux Bisdom Breda. Caritas Banneux Bisdom Breda verzorgt de diocesane bedevaarten naar dit Maria-oord in de Ardennen.

 

De jongeren sloten zich aan bij deze bisdommelijke bedevaart. “Na afloop zag ik alleen maar blije gezichten, dat is een goed teken” zei een van de twaalf deelnemers aan de bedevaart. Nina Mertens, de jongerenwerkster van het bisdom Breda, is zelf ook tevreden. “Ik heb oprecht positieve reacties gehoord van de deelnemende jongeren. Er was een goede sfeer. De jongeren kwamen uit verschillende plaatsen in het bisdom Breda en zelfs daarbuiten. Twee Syrische meisjes vergezelden ons. Zij kenden Banneux niet, maar vertelden ons over Mariabedevaartplaatsen in Syrië en Libanon.”

 

Het programma kende een mix van ontspanning en bezinning. Nina gaat hier verder op in. “Na onze kennismaking met Banneux op zaterdag brachten we een bezoek aan de druipsteengrotten van Remouchamps, werkelijk prachtig. In de avond volgde een aanbiddingsuur in een van de vele mooie kapellen op het heiligdom. Aansluitend gingen we naar de bron. Hier hebben we samen de dag met gebed afgesloten. Mensen konden via facebook vooraf intenties opgeven, deze hebben we in dit gebed meegenomen en aan Maria Maagd der Armen toevertrouwd.

 

Op zondag trokken we intensief op met de deelnemers aan de diocesane bedevaart. Samen met hen woonden wij de internationale eucharistieviering bij, opgedragen door mgr. dr. E. de Jong, de hulpbisschop van Roermond. We hielpen de begeleiding van deze bedevaart met het vervoer van de pelgrims. Dit betekende concreet dat we, indien nodig, rolstoelen duwden. Enkele jongeren waren lector en acoliet tijdens de viering. Ook waren we aanwezig bij het lof. Bij de lunch hebben we ons verdeeld over de tafels met ouderen, om zo ook met elkaar in gesprek te raken. Dit idee werd door de jongeren enthousiast ontvangen. Op deze manier komen verschillende aspecten van het christen-zijn bij elkaar,” aldus Nina. “Van gebed en viering tot daadwerkelijke diaconie. In het drukke programma hebben we ook ruimte gemaakt voor persoonlijke momenten waar mensen zelf naar de bron, verschijningskapel en kruiswegstaties gingen en daar baden.”

 

De deelnemers zelf zijn ook geraakt door hun ervaringen in Banneux. Sophie vertelt: “Persoonlijke hoogtepunten vond ik de gebedsavond op zaterdag (want Aanbidding is het mooiste dat er is) én de interactie met de pelgrims van het triduüm. Juist die interactie heeft me de kans gegeven om te zien wat een triduüm in Banneux betekent voor mensen die het heel moeilijk hebben: het is een krachtbron, een gelegenheid om op adem te komen, een gelegenheid om alle zorgen bij Maria en Christus neer te leggen... En ook gewoon een gezellig uitje en een gelegenheid om goed verzorgd en in de watten gelegd te worden.”

 

Volgens Nina is het initiatief voor herhaling vatbaar. “De omgeving van Banneux is erg mooi, het heiligdom bijzonder. De samenwerking met Caritas Banneux Bisdom Breda, in de persoon van Bas van Haeren, verliep erg prettig. De gastvrijheid en dienstbaarheid van de overige vrijwilligers heeft ons geïnspireerd. Misschien vertrekken we de volgende keer op vrijdagavond al, zodat we als groep elkaar nog beter leren kennen, en zodat het een echt triduüm wordt.”

 

Maagd der Armen
Banneux is gelegen in de Ardennen. Hier verscheen Maria in 1933 acht keer aan het kleine meisjes Mariëtte Beco. Zij maakte zich bekend als de Maagd der Armen, de Moeder van God en de Moeder der Verlosser. De bisschop van Luik, Mgr. Kerkhofs, stond op 19 maart 1942 de verering van de Maagd der Armen toe. Op 22 augustus 1949 erkende hij definitief de echtheid van de verschijningen. Sindsdien is het een belangrijke bedevaartsoord