Laaiend Vuur: Tempel van de heilige Geest

12 June 2017

De heilige Geest stond centraal op de bijeenkomst van Laaiend Vuur. Elk jaar organiseert het Sint Franciscuscentrum op Tweede Pinksterdag een diocesane jongerenontmoeting, samen met de jongerengroep in Roosendaal. Traditiegetrouw vond deze op 5 juni 2017 plaats in de Onze Lieve Vrouwekerk in Roosendaal.

 

Nina Mertens, de jongerenwerkster van het bisdom Breda, spreekt van een geslaagde bijeenkomst. “De sfeer was ontspannen. Dankzij het goede weer konden wij gebruik maken van de tuin bij de Onze Lieve Vrouwekerk voor de lunch en de informele ontmoeting na het inhoudelijk gedeelte. In het voormalig redemptoristenklooster bevindt zich een fraaie huiskapel waar we samenkwamen voor het gebedsmoment. Juist op tweede Pinksterdag voel je je één met de apostelen in de bovenzaal, biddend om de heilige Geest.”

 

De dag opende met een Eucharistieviering, waarin bisschop Liesen de hoofdcelebrant was. Het jongerenkoor uit Baarle-Nassau verzorgde op mooie wijze de gezangen, en jongeren traden op als lector. Na de heilige Mis volgde een uitstekende lunch, mede verzorgd door Jong Katholiek Roosendaal en enkele vrijwilligers van de parochie aldaar.

 

Na de lunch volgde het middagprogramma. Rebecca Toet uit Fijnaart was net enkele dagen terug van haar pelgrimage naar Santiago de Compostela en zij vertelde vol enthousiasme over haar ervaringen als pelgrim. De pelgrimage had haar goed gedaan. Haar godsvertrouwen was bevestigd en ze heeft de leiding van de heilige Geest mogen ervaren. Na haar getuigenis gingen de tieners en de ´oudere jongeren´ uiteen.

 

Voor de oudere jeugd werd een vurige lezing gehouden over het lichaam als tempel van de heilige Geest. Hierbij werd het beeld aangehaald van een vogelkooi enerzijds en een vogelhuis anderzijds. In een vogelkooi kan de deur gesloten zijn, bijvoorbeeld door je eigen angsten. De heilige Geest kan dan niet volledig werken. Een vogelhuis geeft bescherming en heeft een open deur. De heilige Geest heeft dan de vrijheid om in je leven vrucht voort te brengen en van Hem te getuigen. Net als de eerste christenen, kun je je hierin laten sterken door de vier kenmerken uit Handeling 2:42: ze bleven trouw aan de leer van de apostelen, aan het gemeenschappelijk leven, aan het gebed, en vierden de Eucharistie. De jongeren werden uitgedaagd om met elkaar te bespreken hoe ze dit in de praktijk brachten.

 

De tieners gingen eerst van start met een waterspel, dat diende ter inleiding op de catechese. Bij hen werd uitgelegd hoe de heilige Geest werkt aan de hand van een windmolentje. De heilige Geest is net als de wind: je ziet hem niet, maar hij is er wel, en zet dingen in beweging. Net zoals het windmolentje gaat draaien als je er tegenaan blaast, zo kun je in ons leven de vruchten van de Geest zien wanneer de heilige Geest in ons werkt. Maar als je blaast en je doet je hand ertussen, draait het molentje niet. De heilige Geest is altijd aan het werk, maar soms hebben wij een blokkade in ons, waardoor de vruchten niet zo zichtbaar zijn in ons leven. Hierover werd met de tieners gesproken. Ze hebben een gebedje geschreven om de heilige Geest te vragen om hulp en zelf een windmolentje gemaakt.

 

De groep besloot de dag gezamenlijk met een gebedsviering en de aanbidding van het Allerheiligste. Kapelaan Jochem leidde dit gebedsmoment, en kapelaan Thai was beschikbaar voor het sacrament van Boete en Verzoening. “Alle input, verwerking en gesprekken van die dag komen samen in zo’n gebedsmoment”, vertelt Nina. “Het is belangrijk om de tijd te nemen de heilige Geest te laten werken en de indrukken te laten indalen van het hoofd naar het hart.” Stan van Ommen was een van de deelnemers aan Laaien Vuur. “Ik vond het een mooie dag,” zei hij. “Volgens mij vonden de anderen dit ook. Bij de sociale ontmoeting na de gebedsviering is iedereen gebleven en dat is een goed teken.”