Verslag Tienerweekend

12 February 2017

 ‘Ik ga jullie missen!’ ‘Tot volgend jaar! Dan is er toch zeker weer een tienerweekend?’ Met deze woorden werd er door de tieners afscheid genomen zondagmiddag. In de Paulusabdij te Oosterhout werd er afgelopen weekend 3-5 februari 2017 voor het eerst een diocesaan tienerweekend gehouden, waaraan 16 tieners vanuit het hele bisdom deelnamen. De tieners gingen op verschillende manieren aan de slag met het thema ‘Inside Out’, met als doel meer te begrijpen over hun identiteit in Gods ogen.

Op vrijdagavond werden de tieners hartelijk ontvangen en welkom geheten door de Chemin Neuf gemeenschap en de leiding van het tienerweekend. Met opgewekte zang en zelfs dans kwam de stemming er al direct goed in. Het thema werd ingeleid aan de hand van een bijbeltekst uit Samuel: ‘Want God ziet niet zoals een mens ziet, een mens kijkt naar het uiterlijk, maar Jahweh naar het hart.’ Als voorbeeld werd verteld hoe David, de eenvoudige herdersjongen die iedereen over het hoofd had gezien als konings kandidaat, juist door God uitgekozen werd om koning te worden. En wat een wijze, grote koning is hij geworden! God heeft ook zo'n grote bijzondere plannen met ieder van ons. Wij zijn als mensen vaak geneigd om naar onze eigen buitenkant, en die van anderen, te kijken. Maar God kijkt naar de binnenkant, die Hij bij ieder zo mooi gemaakt heeft. En Hij wil graag dat die mooie binnenkant naar buiten toe uitstraalt, en dat wij ook bij anderen op zoek gaan naar de schoonheid van het binnenste.

Dit is de rode draad die gedurende het weekend centraal stond. Er werd aandacht besteed aan hoe onze binnenkant soms wat ‘vervuild’ raakt door fouten die we maken, en hoe God deze weer helemaal schoon kan maken. Als stap van verzoening werd o.a. het sacrament van Boete & Verzoening aangeboden, waarvoor de bisschop en twee andere priesters aanwezig waren. Vervolgens werd er de H. Mis gevierd, waarbij het hart geheel vervuld wordt van Christus en zijn liefde. In de Aanbidding was er tijd om God te danken en prijzen voor al zijn goede gaven. Aan het eind van het weekend werd er gekeken wat wij concreet kunnen doen om deze houding van ‘Inside Out’ te kunnen leven en hoe wij de wereld ten goede kunnen veranderen hierdoor. Al deze input werd verwerkt door middel van persoonlijke reflectie en deelgroep gesprekken, waarna er bij het gebed mogelijkheid was al deze woorden tot het hart te laten indalen.

Tussen de inhoudelijke gedeeltes was er natuurlijk ook tijd voor ontspanning. De tieners en leiding hebben zich lekker uitgeleefd bij een buitenactiviteit, er is muziek gemaakt en gezongen, er zijn spellen gespeeld en er zijn allerlei mooie creatieve spiegels en schilderijen gemaakt. De maaltijden waren ontzettend goed verzorgd, en onder het genot van lekkere snacks werd er ’s avonds nog gezellig nagekletst.

Voor de heilige mis op zondag werd er aangesloten bij de mis van de Chemin Neuf gemeenschap waar we te gast waren. Enkele tieners waren betrokken bij de muziek, de lezing en de voorbeden. Ook veel ouders waren bij deze mis aanwezig. Na afloop was er nog een gezamenlijke lunch, waarvoor ook de ouders waren uitgenodigd. Een mooie afsluiting van een bijzonder weekend!