Verslag Impulsavond Tiener- en Jongerenwerk

Nina Mertens 20 January 2017

‘Jij bent geliefd’. Bij binnenkomst kregen alle deelnemers een hartje opgespeld, en waren er ter verwelkoming cakejes in de vorm van hartjes. De hele ruimte was sfeervol ingericht naar het thema ‘Vanuit het Hart’, als voorbeeld van hoe zelfs de verwelkoming en het gebruik van de ruimte al een mogelijkheid kan zijn om de tieners en jongeren zich speciaal te laten voelen bij een bijeenkomst.

Afgelopen dinsdagavond 17 januari 2017 vond er op Bovendonk de diocesane Impulsavond Tiener- en Jongerenwerk plaats. Er waren zo’n 20 aanwezigen, die na afloop bemoedigd en geïnspireerd naar huis gingen. Sommigen van de deelnemers zijn zelf betrokken bij het leiden van een tiener- en/of jongerengroep, anderen kwamen puur uit interesse, of wilden bijvoorbeeld meer horen i.v.m. een mogelijke opstart van een tienergroep als vervolg op de vormselvoorbereiding. Het was bijzonder om zo’n mooie groep met mensen bij elkaar te hebben,  met hart voor de jeugd en de Kerk.

De avond was opgebouwd uit verschillende programma onderdelen, die elkaar logisch opvolgen en zorgen voor een natuurlijke dynamiek (ook wel flow genoemd) van de avond. Deze opeenvolging van onderdelen is afgeleid van de flow van de heilige mis, en kan dienen als een goede opbouw van een tiener- of jongerenavond. Eerst is er de ‘gather’ (samenkomst), die gevolgd wordt door de ‘proclaim’ (verkondiging). Na de proclaim volgt de ‘break’ (openbreken, verwerking), waarna de avond wordt afgesloten met de ‘send’ (zending, opdracht). Er zijn verschillende invullingen mogelijk bij deze vier aspecten. Zo kan een avond bijvoorbeeld beginnen met een actief spel als samenkomst, een een bijbelverhaal centraal staan bij de verkondiging, in deelgroepjes worden nagesproken over wat deze boodschap voor de tieners en jongeren zelf betekent, en kan de avond worden afgesloten met een moment van gebed of Aanbidding waarbij God een verandering van hun harten teweeg kan brengen. Vervolgens krijgen de tieners of jongeren dan een concrete opdracht mee naar huis om datgene wat ze geleerd hebben ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen.

De ‘proclaim’ van de avond werd gegeven door de gastspreker Monica Mertens- Mom. Zij heeft jarenlange ervaring in het opzetten en leiden van tiener- en jongerenwerk op parochieel niveau, o.a. vanuit haar rol binnen Life Teen Nederland (Life Teen is een organisatie die als missie heeft tieners dichter naar Christus te leiden, en doet dit d.m.v. het ondersteunen van parochies in het jeugdwerk op allerlei manieren). Het thema van de proclaim was ‘Vanuit het Hart’. Monica sprak vol enthousiasme over God, het jongerenwerk en hoe iedere gedoopte een roeping heeft ontvangen tot getuigen. Ze haalde hierbij o.a. het bijbelvers uit de brief aan de Romeinen aan: ‘Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die het goede nieuws brengen’, duidend op de bijzondere taak die alle aanwezigen hebben. Ze ging ook nog in op enkele praktische tips die van belang zijn bij het leiden van tiener-en jongerenwerk, en de aanwezigen hadden nog gelegenheid om vragen te stellen.

Na afloop van de proclaim werd er in deelgroepen nog nagesproken, en werd er uiteindelijk een gebedsmoment gehouden in de kapel om al datgene wat er verteld was van het hoofd naar het hart te laten indalen. Tijdens de informele borrel aan het eind van de avond ging de onderlinge uitwisseling nog verder en werden hier en daar contactgegevens uitgewisseld om in de toekomst de samenwerking te blijven opzoeken.

Klik hier voor een foto-impressie van de avond.