Cursus huisbezoek loopt storm

29 April 2016

Kort voor Sinterklaas vond de korte cursus 'huisbezoek in de parochie' plaats. In die cursus stond centraal hoe je op bezoek gaat bij iemand namens de parochie. Hoe vertegenwoordig je de kerk in jouw bezoek? Die vraag leeft kennelijk bij veel parochianen, want de inschrijving van de cursus ging zo snel dat een wachtlijst moest worden gemaakt. Sommige deelnemers die gehoopt hadden mee te kunnen doen moesten alsnog op die wachtlijst geplaatst worden. Voor degenen die moesten worden afgezegd en voor degenen op de wachtlijst stonden werd de cursus nog twee keer georganiseerd. Beide herhalingscursussen zaten ook vol. Het SFC-team denkt na over een vervolg. Ook is men doende een cursus op locatie te regelen voor een samenwerkingsverband dat met een grote groep had willen deelnemen. De cursus wordt gegeven door stichting De Vonk (Tilburg) samen met diaken Peter Hoefnagels.