Sint Franciscusdag 2016

Ben Hartmann 7 October 2016

De liefde voor de Heer zal de leidraad zijn binnen het Sint Franciscuscentrum.

Onder overgrote belangstelling vond op 4 oktober de eerste Franciscusdag plaats. Het was de dag waarop het Sint Franciscuscentrum zich aan de gelovigen van het bisdom Breda presenteerde. De dag vond plaats in de volksadij Onze Lieve Vrouw ter Duinen waar de broeders van Huijbergen hun sporen verdiend hebben.

In zijn presentatie maakte Ben Hartmann, de secretaris-generaal van het bisdom Breda en de directeur van het Sint Franciscuscentrum duidelijk dat het Sint Franciscuscentrum aansluit bij een lange traditie in het bisdom Breda. De Kerk leeft wanneer zij liturgie viert, leert en dient. Dit gebeurt in de parochies. Het Sint Franciscuscentrum wil de gelovigen hierin ondersteunen. Het bouwt in die zin voort op het werk van het vroegere Diocesaan Pastoraal Centrum, de pastorale scholen en het arbeidspastoraat. Dit werk moet in onze tijd op een nieuwe manier gedaan worden. Dat heeft te maken met ingrijpende maatschappelijke en kerkelijke veranderingen. In onze tijd kan de geloofsinhoud niet meer als bekend verondersteld worden. Het gaat erom het geloof voor te stellen. Het Sint Franciscuscentrum kiest er nadrukkelijk voor om in alle activiteiten het geloof voor op te stellen.

Het Sint Franciscuscentrum wil zich laten inspireren door de heilige Franciscus van Assisi. Hij was een veelzijdig man van wie veel verhalen gaan en beelden bestaan. Franciscus was een rijke jongeling die zich bekeerde tijdens de ontmoeting met een melaatse. Toen hij op zoek was naar manieren om Jezus Christus te volgen ontmoette hij een melaatse. Hij herkende in hem Christus. Hij overschreed de drempel van zijn eigen schroom en omhelsde de melaatse vanuit de liefde voor de Heer. De liefde voor de Heer zal de leidraad zijn binnen het Sint Franciscuscentrum. Hiermee treedt het centrum in de voetsporen van de verschillende franciscaanse congregaties die zich binnen het bisdom Breda hebben ingezet voor het onderwijs en de zorg voor zieken, mensen met een beperking en ouderen.

Een biddende communiteit van Norbertinessen met een open hart voor de wereld.

Zuster Maria Magdalena van Bussel, priorin van de priorij Sint Catharinadal in Oosterhout, vertelde hoe zij traditie en vernieuwing combineerde binnen hun norbertijner spiritualiteit. Haar priorij bestaat inmiddels 745 jaar. De zusters hebben zich steeds moeten aanpassen aan veranderende omstandigheden. Bij al deze veranderingen zijn ze trouw aan zichzelf gebleven. De norbertinessen vormen een biddende communiteit met een open hart voor de wereld. Vanuit deze grondhouding zijn ze onlangs begonnen op hun grond wijn te verbouwen. De wijngaard is een belangrijk bijbels beeld. In het Johannesevangelie spreekt Jezus over zichzelf als de wijnstok. Zijn leerlingen zijn de ranken. Na lang bidden en nadenken over hun toekomst hebben de zusters deze stap gemaakt om hun toekomst mogelijk te maken. In dezelfde lijn hebben de zusters ook de gastenvleugel verbouwd zodat een meerdaags verblijf mogelijk wordt en een taverne te openen. Voor de exploitatie van het gastenhuis, de wijngaard en de taverne kiezen de zusters een diaconale invalshoek. Ze bieden werkgelegenheid aan mensen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo hopen ze dat Catharinadal een plek blijft die naar God verwijst en mensen samenbrengt.

Vrijheid en waardigheid zijn voor ieder mens van belang.

Fatin Mattey-Eshaw is als projectmedewerker aan het Sint Franciscuscentrum verbonden. Zij is christen en geruime tijd geleden met man en dochter uit Irak gevlucht. Het geloof speelt een centrale rol in het leven van haar gezin. Momenteel is zij het aanspreekpunt voor het project ‘Vluchtelingen voor vluchtelingen’, dat tot doel heeft mensen uit andere landen die uit hun woonomgeving zijn verdreven zich thuis te laten voelen in Nederland en hen te helpen te integreren. Fatim verteld hoe zij en haar gezin in verschillende Asielzoekerscentra gewoond hebben en hoe zij geleidelijk aan bij de Nederlandse samenleving betrokken is geraakt. Zij werkte als vrijwilliger bij het C.O.A en ervoer aan den lijve hoe moeilijk het was voor vluchtelingen om hier thuis te raken. Vrijheid en waardigheid zijn voor ieder mens van belang. Veel vluchtelingen hebben moeite om hun diploma’s te laten waarderen. Het is haar gelukt. Ze ervaart het werk voor het Sint Franciscuscentrum als een groot geschenk. Via een indrukwekkende film over een meisje in een vluchtelingenkamp liet ze de aanwezigen kennis maken met de diepe spiritualiteit en het grote geloof van Irakese christenen.

Bijeenkomsten

4 okt 2016 - 18:00 tot 21:30

Sint Franciscusdag 2016

De Volksabdij, O.L.V. ter Duinenlaan 199, 4641 RM Ossendrecht