Zangdag 2018 Roosendaal

3 February 2018

De Commissie voor Liturgische Muziek 'Sint Gregorius' en het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom Breda, organiseren een diocesane Zangdag op 24 februari 2018 in de kerk van Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand in Roosendaal.

Volkszang

Durft u nog? En het koor dan?

Samen kunnen zingen is in de kerk een groot goed. Het gaat er in de liturgie immers om dat we niet alleen luisterend en kijkend aanwezig zijn, maar deelnemers worden. De gezamenlijke zang is bij uitstek een middel waarin geloof wordt beleefd en gemeenschap wordt gesticht. Dat veronderstelt dat tekst en muziek toegankelijk en van goede kwaliteit zijn.

Docenten

Frans Bullens is als organist/dirigent werkzaam in de Laurentiuskerk te Dongen en de St. Jan de Doper (basiliek) te Oosterhout. Zijn composities uit de Antwoordpsalmen voor de zondagsliturgie genieten landelijke bekendheid.

Jan Schuurmans is als medewerker kerkmuziek werkzaam bij het Bisdom Breda. In de Antoniuskathedraal vervult hij de functie van cantor en is hij dirigent van de Kathedrale Cantorij.

Han Akkermans is pastoor van de Sint-Catharinaparochie in Oosterhout en voorzitter van de commissie voor Liturgische Muziek.

 
Informatie, programma en inschrijven

Informatie over het programma en wijze van aanmelden vindt u in de folder. Download de folder zangdag 2018