Biddende moeders

Op steeds meer plaatsen in het Bisdom Breda ontstaan groepjes 'Biddende Moeders'. Er zijn inmiddels vijf groepen actief in Roosendaal, Breda, Bergen op Zoom, Oosterhout en Oudenbosch. Op verzoek organiseert het gezinspastoraat samen met Mothers Prayers Nederland een 'Presentatiedag Biddende Moeders' om (groot)moeders bekend te maken met dit initiatief. 

Ontstaan

In 1995 besloten twee Engelse grootmoeders om de zorgen over hun (klein)kinderen bij God neer te leggen en te vertrouwen op zijn woorden: ‘Vraag, en jullie zal gegeven worden (Matteüs 7, 7). Al snel sloten meerdere moeders zich bij hen aan. Zo ontstond Biddende Moeders dat inmiddels over ruim 150 landen verspreid is.

Verhoringen

In de loop van de jaren hebben moeders wereldwijd hun gebedsverhoringen gedeeld. Vruchten van het gezamenlijke gebed zijn bijvoorbeeld dat kinderen weer naar huis zijn gekomen, nadat ze hun ouders jarenlang niet meer wilden zien. Moeders vertellen dat ze bovenal zelf een grote vrede ervaren, doordat ze hun zorgen bij een Ander neer kunnen leggen. 

Wie ook wil aansluiten bij een groepje kan een bericht sturen naar: mothersprayers_nl@hotmail.com. Voor een Presentatiedag in de buurt of in de parochie kunt u contact opnemen met: gezin@sintfranciscuscentrum.nl.