Ieder kind heeft een biddende moeder nodig

25 August 2020

Zorgen over je (klein)kinderen? Bid ervoor samen met andere moeders. In het bisdom Breda zijn zeven groepen 'biddende moeders'. Biddende moeders is een gebedsinitiatief: moeders komen samen om de zorgen voor hun (klein)kinderen aan God toe te vertrouwen. Twee Engelse grootmoeders besloten om in 1995 te gaan bidden voor hun (klein) kinderen. Inmiddels zijn moeders in meer dan honderd landen dit ook gaan doen. 

Groepjes in Zeeland en West-Brabant

Er zijn groepjes in: Oosterhout, Breda e.o. (2 groepen), Oudenbosch, Terneuzen en Bergen op Zoom (2 groepen). De meesten komen eens per twee weken samen. Ze bidden meestal gewoon bij een moeder thuis. Ze drinken een kopje koffie en bidden om de beurt uit het gebedsboekje van biddende moeders. De namen van de kinderen worden op een briefje geschreven en om de beurt legt iedere moeder haar (klein)kinderen bij Jezus onder het kruis: zo vertrouwen ze hun kinderen aan Hem toe. 

Verhoringen

In de loop van de jaren hebben moeders wereldwijd hun gebedsverhoringen gedeeld. Vruchten van het gezamenlijke gebed zijn bijvoorbeeld dat kinderen weer naar huis zijn gekomen, nadat ze hun ouders jarenlang niet meer wilden zien. Moeders vertellen dat ze bovenal zelf een grote vrede ervaren, doordat ze hun zorgen bij Jezus neer kunnen leggen. 

Je hoeft niet gedoopt of kerkelijk meelevend te zijn om mee te doen. Geloof in God is voldoende. Neem contact op als je interesse hebt. Mail naar: gezin@bisdombreda.nl