Praktijkvoorbeelden diaconie

In deze rubriek bevinden zich verzamelde methoden en praktijkvoorbeelden die hun kracht bewezen hebben op het gebied van diaconie. Dit overzicht garandeert geen compleetheid. Mocht u een initiatief weten dat toegevoegd kan worden, laat het ons weten.

 

Inhoud

 1. Parochies en diaconie
 2. Jongeren en diaconie
 3. Gezinnen en diaconie
 4. Zorg en diaconie
 5. Geloof in diaconie
 6. Ideeën voor diaconale projecten

 

 

 

Parochies en diaconie

 

 

Jongeren en diaconie

 

Oecumene en diaconie

 

Gezinnen en diaconie

 

Zorg en diaconie

 • Voedselbank
 • Vergroot de Hoop Samen Taxusstruiken snoeien en inzamelen voor chemotherapiën
 • Warme sjaals met (een kaartje of tegoedbon voor koffie) ophangen in parken voor minderbedeelden

 

Geloof in diaconie

Hieronder een aantal verwijzingen naar gebeden, overwegingen en boeken op het snijvlak van geloof en diaconie.

 

Ideeën voor diaconale projecten

 • Open een eigen kringloopwinkel of inzamelpunt voor de Voedselbank om actief armoede te bestrijden. Alternatief: Plaats een kledingcontainer bij de pastorie en vestig daar aandacht op. Een maandelijkse kledinginzameling kan ook.
 • Diaconaal videoproject: Zet filmverslagjes van uw diaconale activiteiten op de parochiewebsite.
 • 'Roderick zoekt kansen': acht voorbeelden (videoafleveringen) van kansen om kwetsbaren onderdeel te laten zijn van de samenleving.

 

>30 Gouden tips!

Caritas krap bij kas? Zie dan ook onderstaande lijst met ‘gratis’ mogelijkheden voor Caritasbesturen zonder geld van diocesaan caritasfunctionaris diaken Wim Tobé. De hieronder genoemde activiteiten zijn niet nieuw en worden (deels) in diverse parochies reeds uitgevoerd. Alles kan niet tegelijk en hoeft ook niet altijd overal. Maar het antwoord: “Bij ons kan toch niets” kan met deze rij van mogelijkheden weersproken worden. De volgorde van deze rij activiteiten is volstrekt willekeurig.

 1. Een maandelijkse kledinginzameling (Sam’s kleding t.b.v. Mensen-in-nood) of een kledingcontainer laten plaatsen en er aandacht aan geven .
 2. Gesprekken aangaan met Gemeente, wethouder Sociale Zaken, sociale instanties, maatschappelijk werk, bedrijven en vooral laten merken dat je er bent!
 3. Computercursus voor ouderen. Focus: gebruik van social media, e-mail en Skype. Nevendoelstelling: bestrijding van eenzaamheid. Ook jongeren kunnen worden betrokken.
 4. Het Armoederapport onder de aandacht brengen.
 5. Loketbegeleiding van mensen voor wie iedere hulpaanvraag een doolhof is (zoals bij Arm-in-Arm)
 6. Jaarlijks een boeken-, platen-, dvd- of rommelmarkt organiseren voor goed doel (vastenactie, missionaris, een project).
 7. Bezoekgroepen opzetten (samen met kerkbestuur?)
 8. Oikocrediet onder de aandacht brengen.
 9. Koffie- en theeuurtjes opzetten voor ontmoeting in parochiecentrum.
 10. Contact onderhouden met missionarissen uit parochie/regio; nodig deze mens uit voor een informatieavond, wanneer deze op verlof is.
 11. Ondersteun de voedselbank (verleen ruimte, personele ondersteuning).
 12. Geef wereldwinkel kans regelmatig zich te presenteren.
 13. Werk samen met Zonnebloemgroep en anderen voor de jaarlijkse nationale ziekenzondag.
 14. Wees aanwezig met een informatiestand op jaarmarkten, kerstmarkten e.d.; zorg voor flyers met informatie, adressen, mogelijkheden
 15. Draag ideeën aan voor presentatie- en/of sacramentele viering met vormelingen en eerste communicanten door een ‘diaconale’ collecte laat weten dat je in de gemeente beschikbaar bent bij een eventuele rampenbestrijding.
 16. Interesseer je voor de land- en tuinbouwproblematiek: interesseer ‘burgers’ voor wat er leeft in de wereld van tuinders en boeren; heb aandacht voor de problematiek van boeren en tuinders.
 17. Wees actief in de liturgie op de zondag met aandacht voor de diaconie (1e zondag van juni of juli).
 18. Ondersteun duurzaamheidsacties ('Led it be', spaaradviezen, behoud natuur e.d.).
 19. Zorg voor een duidelijke aankondiging van de caritascollecte (kort maar helder; bisdom heeft maandelijkse modellen voor een heel jaar).
 20. Maak duidelijk waar goedkope vakanties mogelijk zijn (caravans e.d. zoals via Sint Vincentiusvereniging in 't Zand).
 21. Werk mee aan het opknappen van een opvanghuis, inloophuis e.d. Plaats een gratis Olimometer op je website. (Dat is een soort thermometer die steeds aangeeft wat de stand is van de opbrengst).
 22. Vorm een klussengroep t.d.v. vluchtelingen e.a.
 23. Organiseer fiets-, wandel en speurtochten voor een goed doel. Dit kan ook een bedevaart zijn of 'sponsorpelgrimage'.
 24. Vraag aandacht voor diaconale zaken in parochie- en regioblad. Verbeter de journalistieke vaardigheden van je mensen.
 25. Houd een (interkerkelijke) gebedstocht in de Vredesweek.
 26. Kom op voor zorg aan nabestaanden of vorm een rouwgroep.
 27. Doe mee of organiseer een tulpenbollenverkoop voor het goede doel.
 28. Een oliebollenverkoop kan ook een goed doel ondersteunen enz. enz. enz. enz.
 29. Niet alles is zomaar te organiseren; in diverse gevallen zal medewerking van kerkbestuur, pastoresteam en/of anderen gewenst zijn. Dat bevordert alleen maar de samenwerking.
 30. Maak je zichtbaar in de parochie, in de regio, in de gemeente! Gebuik de gratis communicatieplannen uit deze kennisbank :)