Sint Franciscuscentrum lanceert diaconale kennisbank

9 mei 2017

Onder de vlag van het project ‘Parochies aan de slag voor kwetsbaren’ lanceert het Sint Franciscuscentrum de diaconale kennisbank. De kennisbank bevat cursusmaterialen en handreikingen om de diaconie van de parochies in het Bisdom Breda op de kaart te zetten.

Zichtbare diaconie

Het Bisdom Breda heeft veel ervaring met het opzetten en begeleiden van diaconale initiatieven. De kennisbank verzamelt de ‘best practices’ en stelt deze ter beschikking aan de parochies. Zo kunnen parochies van elkaar leren.

De nadruk van de kennisbank ligt op communicatie en diaconie. Op dit terrein kunnen met relatief eenvoudige middelen grote winsten kunnen worden geboekt. Een belangrijke afweging hierbij is: door diaconie beter zichtbaar te maken, kan de dienstbaarheid aan de kwetsbaren in de samenleving beter worden georganiseerd en kunnen er gemakkelijker vrijwilligers worden geworven. Lees ook: “Waarom zou diaconie zichtbaar moeten zijn?”

Facebook

Een voorbeeld van een handreiking die onlangs aan de kennisbank is toegevoegd, is de pagina over Facebook, waarmee parochies kunnen werken aan hun zichtbaarheid op dit social media platform. Tijdens de cursus Diaconale Journalistiek die in februari 2017 werd gehouden kwam deze vraag regelmatig naar voren. Kenmerkend aan de handreiking is dat het geen éénmalig aangemaakt artikel is, maar steeds wordt geactualiseerd zodra er nieuwe inzichten worden opgedaan.

Tweede fase

Met het lanceren van de kennisbank is een tweede fase van gebruik ingegaan. De eerste fase bestond uit het opzetten van de structuur en gegevensverzameling binnen de doelstellingen van het project. Nu wordt een grotere groep gebruikers toegelaten en wordt de de gebruikersvriendelijkheid en het beheer met het oog op kennisdelen geëvalueerd. Omdat de kennisbank onderdeel uitmaakt van het project Parochies aan de slag voor kwetsbaren zal er, na de beëindiging van het project medio 2019, gezocht worden naar beheer van de kennisbank voor de langere termijn.

Pastoors en teamleidersoverleg

De kennisbank is geïntroduceerd tijdens de twee bijeenkomsten voor de pastoors en teamleiders die onlangs voor de beide vicariaten plaatsvonden in Bergen op Zoom (18 april 2017) en Rijen (9 mei 2017). In Rijen werd gesproken over het nut om "best practices" te bundelen. De opmerking "het is jammer als je elke keer het wiel opnieuw moet uitvinden" kwam voorbij en dat sloeg ook op kennis die in parochies aanwezig is op het gebied van diaconie. Zowel in Bergen op Zoom als in Rijen waren de pastoors en teamleiders het erover eens dat de kennisbank een zinvol hulpmiddel is, maar dat ze graag door middel van de nieuwsbrieven en nieuwsberichten gewezen willen worden op wat er wordt toegevoegd. "Je gaat er niet zomaar naartoe. Je moet echt een reden hebben" is de gedachte.

Registratie

De kennisbank is bedoeld voor parochievrijwilligers en pastorale krachten die actief zijn in diaconale werkgroepen of in Caritasbesturen. Toegang kan worden aangevraagd via de registratiepagina van de website van het Sint Franciscuscentrum. Na inloggen verschijnt de knop ‘kennisbank’ bovenin de menubalk. Voor vragen en opmerkingen kan contact worden opgenomen met Marc de Koning. Zie ook onderstaande filmpje.