Diaconie en Serious Request Breda

30 December 2017

In mei 2016 is een werkgroep van de Raad van kerken, Studentenvereniging Ichtus en het Sint Franciscuscentrum, een initiatief begonnen voor Serious Request.

Met dit initiatief spoorde ze de kerkgemeenschappen van Groot Breda aan acties te starten voor Serious Request. Het hoofddoel van deze acties was om geld op te halen voor het goede doel. Maar ook om te laten zien dat we als christenen ons steentje bijdragen aan de maatschappij en dat dit zichtbaar mag zijn. Wij hoeven immers niet onze lamp onder het korenmaat te steken (Vlg: Matthëus 5:14-16). Het was deze boodschap van Christus die de werkgroep ter harte heeft genomen. Doo middel van vlaggen, flyers, posters en verschillende 'fotomomenten' werden de goede werken zichtbaar in Groot Breda. De hoop was dat hiermee anderen werden geïnspireerd om zich in te zetten voor het goede doel.

Er zijn verschillende initiatieven gestart, van het verkopen van soesjes tot het ophalen van geld tijdens collectes. 

Op woensdag 21 december heeft de werkgroep een slotmiddag georganiseerd in de lutherse kerk aan de veemarktstraat. Tijdens deze middag werden er liederen ten gehore gebracht, verkocht men allerlei lekkerneien en waren er momenten voor samenkomst. Vervolgens ging een klein groepje tegen de avond carols zingen op straat, onder de bezielende leiding van Pastoraal Werker Peter Derks van de Parochie van de Heilige Familie.

Door al de verschillende initiatieven heeft de werkgroep op 23 december het bedrag van €5.369 aan het ‘Glazen Huis’ mogen aanbieden.