Driekoningenzingen in Breda

16 January 2017
In de Parochie van de Heilige Familie te Breda werd het hoogfeest van de Openbaring des Heren (Driekoningen) in 2017 op een nieuwe wijze gevierd. Bij onze oosterburen is het zogenaamde "Sternsingen" of Driekoningenzingen al decennia lang een begrip: vanuit de kerk trekken kinderen, verkleed als de wijzen uit het oosten, de parochie in om de vreugdevolle boodschap over de geboorte van Christus al zingend te verspreiden. Ze trekken door de straten, delen kaartjes met een huiszegen voor het nieuwe jaar uit (of schrijven met krijt een zegenbede op de deur) en halen tevens geld op voor missieprojecten die met kinderen te maken hebben. Een prachtige traditie waarin geloofsverkondiging, catechese, liturgie en diaconie in elkaar grijpen en elkaar versterken. 
 
Op zondag 8 januari 2017 verzamelden prachtig uitgedoste kinderen zich in de Laurentiuskerk in het Ginneken voor de viering van de Eucharistie waarin zij ook een speciale rol vervulden. Tijdens deze viering werden de attributen gezegend die nodig zijn voor het Driekoningenzingen (verlichte sterren, kronen, geldkistjes en de huiszegens) en aan het einde van de viering werden zij uitgezonden. Negen kinderen trokken naar het verzorgingshuis Ruitersbos waar zij voor de ouderen zongen en zij haalden daar 150 euro op voor een missieproject van de Bisschoppelijke Vastenactie voor kinderen in Betlehem en Oost-Jeruzalem.
 
Op 26 oktober 2016 organiseerde het Sint Franciscuscentrum een informatieavond over het Driekoninenzingen.
 
Zie ook video op NPO.