Info en aanmelding

Het project biedt onder de naam KRIS huiswerkbegeleiding en bijles aan voor leerlingen in Breda en Roosendaal. Hiermee worden leerlingen ondersteund bij hun eigen intellectuele ontwikkeling.

 

Doelgroep

De bijles en huiswerkbegeleiding zijn bedoeld voor kinderen en tieners in de leeftijd van 10 t/m 16 jaar, vooral (maar niet uitsluitend) voor diegenen bij wie de financiële situatie het niet toelaat dat er een beroep gedaan wordt op het commerciële begeleidingsaanbod.

 

Niveau

Er wordt zowel ondersteuning geboden voor basisonderwijs, praktijkonderwijs, LWOO, VMBO en HAVO, als op het niveau van atheneum en gymnasium. Hierbij valt te denken aan de volgende vakken: Nederlands, Engels, Duits, Frans, rekenen/wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer, economie, M&O, Grieks en Latijn.

 

Locaties

Breda: Belgiëplein 4 (De Biesdonk)

Roosendaal: Sint Lucasplein 3 (Westrand)

 

Begeleiding

Het project werkt met hoogopgeleide studenten en afgestudeerden die zich goed kunnen inleven in de belevingswereld van de leerlingen die begeleid worden.

Kennismaking en afspraken

Na opgave wordt kennis gemaakt met zowel de ouder(s)/verzorger(s) als met de leerling. Er wordt afgesproken gedurende welke periode de huiswerkbegeleiding gegeven wordt, zodat er bijvoorbeeld naar een toetsperiode toegewerkt kan worden.

 

Vergoeding

De basisvergoeding voor bijles en huiswerkbegeleiding is € 5,- per maand. Afhankelijk van de situatie en in onderling overleg wordt het definitieve bedrag vastgesteld. Deze lage prijs maakt het mogelijk dat er geen financiële drempel hoeft te zijn om bijles te ontvangen. Tegelijkertijd bestaat er wel een inspanningsverplichting van de kant van de kinderen en tieners door zich in te zetten en aanwezig te zijn bij de van tevoren afgesproken contactmomenten.

 

Informatie en opgave

Contactpersoon: Simon Dankers

Telefoon: 06 - 33 87 80 15

krisvoorjou.nl

info@krisvoorjou.nl

a8

Contacteer Simon Dankers