Beste lezer,

Met deze nieuwsbrief kondigen we graag ons programma voor de komende tijd aan. De versoepelingen van de coronamaatregelen en een terugkeer naar normaal beginnen voelbaar te worden. Meer fysieke bijeenkomsten, die zo wezenlijk zijn voor het onderling contact, zijn op grotere schaal mogelijk. Met de blik op een hoopvolle toekomst presenteren we onze eerste rij van activiteiten voor het Bisdom Breda.

Met de grote conferentie op 24 en 25 maart 2022 in zicht (zie: Conferentie in Breda met father James Mallon) staat het komende jaar meer dan ooit in het teken van de missionaire Kerk. Door zich aan te melden voor de nieuwsbrief over de missionaire parochie blijft u van de laatste ontwikkelingen op de hoogte.

Namens het team van het SFC

Ben Hartmann
DirecteurIn het kader van de missionaire parochie worden drie weekenden voor Young Professionals georganiseerd. Nieuwsgierig? Bezoek de middagbijeenkomst op 19 september in Utrecht. Juist jonge mensen zijn hard nodig om de missionaire parochies op te bouwen. en om hen mee te nemen is er een speciale nieuwsbrief voor Young Professionals over de missionaire parochie.

Vanuit het jongerenpastoraat in samenwerking met het gezinspastoraat is er een Jongerenweekend 'Liefde' van 15 - 17 oktober in Huibergen en wordt er een busreis uit Breda georganiseerd naar de WJD@home op Ameland in het weekend van 14-16 januari 2022 voor jongeren vanaf 15 jaar.
Het tienerpastoraat programmeert weer Lifeteen-bijeenkomsten in Breda op iedere tweede zondag van de maand, te beginnen op 10 oktober.

Door het gezinspastoraat worden tal van activiteiten georganiseerd, zoals elke week Facebook live op zondagavond, en nu ook iedere eerste woensdag van de maand fijne online Kindergebedsavonden. Onze jaarlijkse Sint Franciscusdag vieren we dit jaar voor gezinnen en werkers in het gezinspastoraat met het thema 'musical en de missionaire Kerk' en een workshop en de musical 'Spector' van KISI op 16 oktober in Bergen op Zoom.

Na 20 september (llet op; op 20 september is de avond nog in Breda, vanwege dan nog geldende coronamaatregelen) gaat mgr. Liesen zijn bijbelleesavonden over het evangelie van Marcus weer houden op Bovendonk in Hoeven en in Breda start op 6 oktober de Geloofscursus module III Inleiding Liturgie en Sacramenten.
In het kader van het Sint Jozefjaar wordt met medewerking vanuit de Roosendaalse Sint Jozefkerk op 22 september een derde avond online over de heilige Jozef georganiseerd.

In Breda start op 29 september de primeur van de cursus van 4 avonden over de Uitdagingen van de Wereldkerk, die op initiatief van mgr. Liesen is ontwikkeld door Kerk in Nood in samenwerking met het Sint Franciscuscentrum.
Vanwege de grote belangstelling spreekt zr. Hildegard Koetsveld opnieuw op 9 oktober in de Onze-Lieve-Vrouwe Abdij in Oosterhout over hoe te groeien als leerling van Jezus.

 

YP

Young Professionals weekenden & bijeenkomst

Vraag jij je wel eens af hoe je alle ballen hoog moet houden? Hoe je aan alle verplichtingen kunt voldoen? Werk, relaties en je inzetten... Lees verder

Bijbellezen - Evangelie van Marcus in Hoeven en ook online te volgen!

Update augustus 2022: De bijbelleesavonden gaan tot nader order niet door. Onze bisschop mgr. Liesen is helaas ziek. Laten we bidden voor een goed herstel!... Lees verder

Avonden online in het kader van het Sint Jozefjaar

Op 25 februari 2021 belegt het Sint Franciscuscentrum een online avondbijeenkomst over de Heilige Jozef. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot 20.45... Lees verder

Uitdagingen van de Wereldkerk

Update 30 juni 2021: In Breda pakken we de cursus op vanaf 29 september. Voor de data zie de kalender hiernaast. Update 12 januari 2021;... Lees verder
Kindergebedsavond

Kindergebedsavond

Elke TWEEDE woensdag van de maand om 19.00 uur is er een gebedsavond van een klein halfuurtje voor kinderen per zoom. Zo kunnen we elkaar... Lees verder

Geloofscursus - Module III: Inleiding Liturgie en Sacramenten

Update 6 april 2022: Nieuwe data zijn gevonden: 16 mei en 23 mei 2022. Allen hartelijk welkom. Update 13 november 2021: De cursus wordt gedurende... Lees verder

Dag met Hildegard Koetsveld ‘Hoe te groeien in leerling-zijn van Jezus?’

Update 12 juli 2021: De nieuwe datum is bekend het is 9 oktober 2021. Van harte uitgenodigd om u aan te melden. Update januari 2021:... Lees verder
VormingL&S

Tiener- en Jongerenweekend Liefde & Seksualiteit 2022

Van 30 september tot 2 oktober 2022 organiseert Jongkatholiek samen met het gezins- en jongerenpastoraat van het Bisdom Breda een jongerenweekend. Jongeren van 14-30 jaar... Lees verder

Sint Franciscusdag 2021: Musical en de Missionaire Kerk; "Spector"

Het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom Breda, organiseert op zaterdag 16 oktober 2021 de jaarlijkse Sint Franciscusdag. Het thema van de dag luidt: Musical... Lees verder
WJD@home

Nieuwe data WJD@home op Ameland!

De WJD@home wordt gehouden in het weekend van 29 april tot en met 1 mei 2022 ! Schrijf je snel in! We hopen met een... Lees verder

Vergelijkbare artikelen