Dag met Hildegard Koetsveld ‘Hoe te groeien in leerling-zijn van Jezus?’

13 December 2019

Hartelijk welkom op de herhaling van deze dag op zaterdag 19 september 2020 in de Onze-Lieve-Vrouwe-Abdij in Oosterhout onder leiding van Zuster Hildegard Koetsveld.

De conferentie 'De missionaire parochie - Als God renoveert' is opnieuw uitgesteld in ieder geval tot najaar 2021.

Op zondag 26 januari en op zaterdag 19 september 2020 organiseert het Sint Franciscuscentrum een dag onder leiding van zuster Hildegard Koetsveld met als thema ‘Hoe te groeien in leerling-zijn van Jezus?’ Deze kloosterdag wordt georganiseerd als opmaat naar de conferentie ‘Als God renoveert’, 25 en 25 maart, Deze is uitgesteld naar 5 en 6 november 2020.

Waar en wanneer
De dag vindt plaats in het klooster van de Benedictinessen, de Onze-Lieve-Vrouweabdij, Zandheuvel 90 in Oosterhout op zondag 26 januari en op zaterdag 19 september 2020 van tot 9.30 – 16.00 uur.

Voor wie
Iedere geïnteresseerde, gelovige, vrijwilliger in de parochie, beroepskracht, is hartelijk welkom.

Cultuuromslag
We staan voor een cultuurverandering in onze parochies. Velen kennen vanuit hun jeugd de volkskerk. Je was rooms-katholiek omdat je familie dit was. Je deelde dit geloof met de meeste mensen in je omgeving. In relatief korte tijd is het religieus landschap in onze omgeving radicaal veranderd. We zijn een minderheid. Nederland is een missieland en we worden geroepen de Blijde Boodschap van Jezus Christus te verkondigen. Dat vereist een cultuuromslag zowel van pastorale beroepskrachten als gelovigen. Pastorale beroepskrachten en kerkleden beschouwden de parochianen als klanten.

Levenslang leerling
Onze tijd vraagt een andere benadering. We ontdekken weer dat zowel pastorale beroepskrachten en gelovigen allereerst leerlingen van Jezus Christus zijn. Dat betekent levenslang leren in verbinding met Jezus de leraar. Voor benedictinessen en benedictijnen is dit een vanzelfsprekend gegeven. Hun kloosters zijn bedoeld als een school voor de dienst aan de Heer. Levenslang zijn zij leerling.

Van leerling naar verkondigers
Zuster Hildegard Koetsveld osb, theologie en benedictines van de Onze Lieve Vrouweabdij te Oosterhout, verkent met ons, vanuit haar rijke ervaring, wat het betekent leerling van de Heer te zijn en te groeien in zijn dienst opdat wijzelf verkondigers van de Blijde Boodschap kunnen worden.

Middagmaaltijd
Voor de middagmaaltijd wordt u verzocht uw eigen brood mee te nemen. Voor soep en drinken wordt gezorgd.

Inschrijven kosten
Er is een beperkt aantal plaatsten beschikbaar. U kunt u inschrijven via het aanmeldformulier op deze pagina.
Er zijn geen kosten verbonden aan meedoen. Ter bestrijding van de onkosten is een vrijwillige bijdrage welkom.

Bijeenkomsten

26 jan 2020 - 9:30 tot 16:00

Dag met Hildegard Koetsveld ‘Hoe te groeien in leerling-zijn van Jezus?’

Onze-Lieve-Vrouwe Abdij, Zandheuvel 90, 4901 HX Oosterhout
19 sep 2020 - 9:30 tot 16:00

Dag met Hildegard Koetsveld ‘Hoe te groeien in leerling-zijn van Jezus?’

Onze-Lieve-Vrouwe Abdij, Zandheuvel 90, 4901 HX Oosterhout