Bijbellezen - Evangelie van Marcus in Hoeven en ook online te volgen!

25 August 2020

Update augustus 2022:
De bijbelleesavonden gaan tot nader order niet door. Onze bisschop mgr. Liesen is helaas ziek. Laten we bidden voor een goed herstel! 
De bisschop dankt iedereen voor het gebed en de vele hartverwarmende blijken van medeleven. Uw gebed voor de bisschop wordt ook voor de komende maanden op prijs gesteld.

Update 2 mei 2022: Voor de zomervakantie 2022 zijn nog 3 avonden gepland in Hoeven, en daarna gaan we het nieuwe cursusjaar door. Voor de data zie de agenda hiernaast. Hartelijk welkom iedereen!

Update 13 september 2021: Omdat de geldende coronaregels het nog niet toelaten is de avond op 20 september nog in Breda. De avonden daarna gaan we weer naar de Johanneszaal in Hoeven.

Update 8 Juli 2021: Na de zomervakantie vanaf 20 september 2021 pakken we de avonden weer op in de Johanneszaal in Bovendonk te Hoeven, als de coronaregels dit toelaten. Voorafgaand aan de avond krijgt u hierover bericht via de mail.

Het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom Breda, organiseert vanaf 7 september 2020 wederom bijbelleesavonden over het Marcusevangelie. De avonden, die normaal op Bovendonk werden gehouden zijn in verband met corona tijdelijk verplaatst naar de Michaëlkerk in Breda. Hier is het mogelijk de veiligheidsmaatregelen na te leven. U kunt er dus met een gerust hart aan deelnemen, mits u zelf geen tekenen van verkoudheid, hoesten of koorts heeft.

Waar, wanneer en door wie
De avonden vinden plaats in de H. Michaelkerk, Hooghout 67 in Breda en vanaf 18 oktober 2022 in de Johanneszaal in Bovendonk, Hofstraat 8 te Hoeven van 19.30 - 21.30 uur. Bisschop Liesen leidt u rond in de wereld van het Marcusevangelie. Vanaf september 2021 gaan we weer naar Bovendonk als de coronaregels dit toestaan. Aan het einde bidden de deelnemers samen met de bisschop de completen, de kerkelijke dagsluiting. Onze bisschop verzorgt al jaren de bijbelcursus voor gelovigen in ons bisdom op Centrum Bovendonk te Hoeven en ook in Terneuzen voor onze gelovigen in Zeeland.

Ook te volgen via het Youtubekanaal van het bisdom
Deze Bijbelcursus wordt opgenomen en is achteraf ook te volgen via het YouTubekanaal van het Bisdom Breda. Na elke cursusavond krijgen de deelnemers de gelegenheid om vragen in te sturen. Deze vragen worden meegenomen in opvolgende avonden. Verdiepingsvragen kunnen worden ingestuurd met het formulier op deze pagina.

Voor wie
De bisschop en het Sint Franciscuscentrum nodigen alle belangstellenden uit voor deze avonden.

Waarom Marcus?
Marcus is het oudste evangelie. Marcus schreef zijn evangelie voor de val van Jeruzalem in 70 na Christus. Waarschijnlijk schreef Marcus zijn evangelie in Rome. Volgens de kerkelijke overlevering is de evangelist Marcus de tolk van Petrus en stelde diens verkondiging te boek. In dit korte evangelie krijgen we een helder inzicht in de Blijde Boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God (Mc 1,1).

Wat kost het en inschrijven
De avonden zijn vrij toegankelijk. Het Sint Franciscuscentrum vraagt een vrijwillige bijdrage in de onkosten. U kunt u inschrijven via het inschrijfformulier op deze pagina.

Klik hier voor de beschikbare opnamen online
 

Bijeenkomsten

7 sep 2020 - 19:30 tot 21:30

Bijbellezen - Evangelie van Marcus tijdelijk in de Michaelkerk en ook online te volgen!

H. Michaëlkerk, Hooghout 67 in Breda
12 okt 2020 - 19:30 tot 21:30

Bijbellezen - Evangelie van Marcus tijdelijk in de Michaelkerk en ook online te volgen!

H. Michaëlkerk, Hooghout 67 in Breda
23 nov 2020 - 19:30 tot 21:30

Bijbellezen - Evangelie van Marcus tijdelijk in de Michaelkerk en ook online te volgen!

H. Michaelkerk, Hooghout 67, 4817 EA Breda
21 jun 2021 - 19:30 tot 21:30

Bijbellezen - Evangelie van Marcus tijdelijk in de Michaelkerk in Breda en ook online te volgen!

H. Michaelkerk, Hooghout 67, 4817 EA Breda
20 sep 2021 - 19:30 tot 21:30

Bijbellezen - Evangelie van Marcus tijdelijk toch nog in de Michaelkerk en ook online te volgen!

H. Michaelkerk, Hooghout 67, 4817 EA Breda
18 okt 2021 - 19:30 tot 21:30

Bijbellezen - Evangelie van Marcus weer in Hoeven en ook online te volgen!

Johanneszaal Bovendonk, Hofstraat 8, Hoeven
15 nov 2021 - 19:30 tot 21:30

Afgelast 15/11 en 20/12 - Bijbellezen - Evangelie van Marcus weer in Hoeven en ook online te volgen!

Johanneszaal Bovendonk, Hofstraat 8, Hoeven
30 mei 2022 - 19:30 tot 21:30

Bijbellezen - Evangelie van Marcus in Hoeven en ook online te volgen!

Johanneszaal Bovendonk, Hofstraat 8, Hoeven
11 jul 2022 - 19:30 tot 21:30

Bijbellezen - Evangelie van Marcus in Hoeven en ook online te volgen!

Johanneszaal Bovendonk, Hofstraat 8, Hoeven
5 sep 2022 - 19:30 tot 21:30

Afgelast - Bijbellezen - Evangelie van Marcus in Hoeven en ook online te volgen!

Johanneszaal in Bovendonk, Hofstraat 8, 4741 AK Hoeven
3 okt 2022 - 19:30 tot 21:30

Afgelast - Bijbellezen - Evangelie van Marcus in Hoeven en ook online te volgen!

Johanneszaal in Bovendonk, Hofstraat 8, 4741 AK Hoeven
14 nov 2022 - 19:30 tot 21:30

Voorlopig afgelast - Bijbellezen - Evangelie van Marcus in Hoeven en ook online te volgen!

Johanneszaal in Bovendonk, Hofstraat 8, 4741 AK Hoeven
16 jan 2023 - 19:30 tot 21:30

Voorlopig afgelast - Bijbellezen - Evangelie van Marcus in Hoeven en ook online te volgen!

Johanneszaal in Bovendonk, Hofstraat 8, 4741 AK Hoeven