Bijbellezen - Evangelie van Marcus in Terneuzen

6 May 2019

Er zijn twee extra avonden. Wanneer?: zie de kalender hiernaast.

Zeeuwen opgelet: Bisschop Liesen verzorgt vijf avonden over het Marcusevangelie
Het Sint Franciscuscentrum organiseert op 3 september 2019, 1 oktober en 22 oktober 2019 en 5 en 19 november 2019 een cyclus van vijf avonden over het Marcusevangelie.

Waar, wanneer en door wie
De avonden vinden plaats in de Emmaüskerk, Alberdinck Thijmstraat te Terneuzen van 19.30 - 21.30 uur. Bisschop Liesen leidt u rond in de wereld van het Marcusevangelie. Na de avond bidden de deelnemers samen met bisschop Liesen de completen, de kerkelijke dagsluiting.

Voor wie
De bisschop en het Sint Franciscuscentrum nodigen alle belangstellenden uit voor deze avonden. Hij verzorgde tot nu bijbelavonden voor geïnteresseerden op Centrum Bovendonk te Hoeven. Voor gelovigen uit Zeeland vormde de afstand een bezwaar. Daarom zijn er nu ook 5 avonden in Terneuzen. Het succes van de geloofscursus van het bisdom Breda in Zeeuws-Vlaanderen is een belangrijke reden voor bisschop Liesen om naar Terneuzen te komen.

Waarom Marcus?
Marcus is het oudste evangelie. Marcus schreef zijn evangelie voor de val van Jeruzalem in 70 na Christus. Waarschijnlijk schreef Marcus zijn evangelie in Rome. Volgens de kerkelijke overlevering is de evangelist Marcus de tolk van Petrus en stelde diens verkondiging te boek. In dit korte evangelie krijgen we een helder inzicht in de Blijde Boodschap van Jezus Christus, de Zoon van God (Mc 1,1).

Wat kost het en inschrijven
De avonden zijn vrij toegankelijk. Het Sint Franciscuscentrum vraagt een vrijwillige bijdrage in de onkosten. U kunt u inschrijven via het inschrijfformulier op deze pagina.

 

Bijeenkomsten

3 sep 2019 - 19:30 tot 21:30

Bijbellezen - Evangelie van Marcus in Terneuzen

r.k.k. Emmaüskerk, Alberdingk Thijmstraat 2, Terneuzen
1 okt 2019 - 19:30 tot 21:30

Bijbellezen - Evangelie van Marcus in Terneuzen

r.k.k. Emmaüskerk, Alberdingk Thijmstraat 2, Terneuzen
22 okt 2019 - 19:30 tot 21:30

Bijbellezen - Evangelie van Marcus in Terneuzen

r.k.k. Emmaüskerk, Alberdingk Thijmstraat 2, Terneuzen
5 nov 2019 - 19:30 tot 21:30

Bijbellezen - Evangelie van Marcus in Terneuzen

r.k.k. Emmaüskerk, Alberdingk Thijmstraat 2, Terneuzen
19 nov 2019 - 19:30 tot 21:30

Bijbellezen - Evangelie van Marcus in Terneuzen

r.k.k. Emmaüskerk, Alberdingk Thijmstraat 2, Terneuzen
21 jan 2020 - 19:30 tot 21:30

Bijbellezen - Evangelie van Marcus in Terneuzen

r.k.k. Emmaüskerk, Alberdingk Thijmstraat 2, Terneuzen
11 feb 2020 - 19:30 tot 21:30

Bijbellezen - Evangelie van Marcus in Terneuzen

r.k.k. Emmaüskerk, Alberdingk Thijmstraat 2, Terneuzen