Cursusavonden over Marcusevangelie online

10 September 2020

De video-opname van de eerste avond op 7 september 2020 van de Bijbelcursus die mgr. Liesen geeft over het Marcusevangelie is gepubliceerd op het YouTubekanaal van het Bisdom Breda. De bisschop gaat hier onder meer in op de historiciteit van de evangelies en hij geeft een aantal aanwijzingen om het evangelie van Jezus Christus volgens de evangelist Marcus nog beter te kunnen begrijpen.

Insturen verdiepingsvragen
Tijdens de gehele cursus kunnen deelnemers en online volgers verdiepingsvragen insturen. Deze vragen worden in de opvolgende avonden behandeld. Hiervoor kan het contactformulier op de bisdomwebsite worden gebruikt dat tijdens de duur van de cursus actief is.

De eerstvolgende cursusavond vindt plaats op 12 oktober 2020. In verband met videomontage verschijnt de opname van de avond enkele dagen later.

Daaropvolgend verschijnen de volgende opnamen van de avonden op deze pagina.