Avonden online in het kader van het Sint Jozefjaar

12 February 2021

Op 25 februari 2021 belegt het Sint Franciscuscentrum een online avondbijeenkomst over de Heilige Jozef. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot 20.45 uur. Vicaris Paul Verbeek verzorgt de inleiding. Hij gaat in op de betekenis van de heilige Jozef voor de gelovigen en op de verering van deze heilige.

Op 21 april 2021 staat een tweede online avondbijeenkomst op het programma over Heilige Jozef. Deze avond, die verzorgd wordt door Zuster Anima Christi, start om 20.00 uur en eindigt om 21.15 uur.

Op 22 september 2021 maakt Petra Mergaerts p.w. een ontdekkingsreis naar de heilige Jozef. De webinar begint om 20.00 uur en eindigt om 21.15 uur. Ze doet dit aan de hand van zijn portretten in kunst en devotie. Zo belicht zij de betekenis van de heilige Jozef voor ons geloof.

Door wie
Vicaris Verbeek is bisschoppelijk vicaris van het bisdom Breda en pastoor van de Lievevrouweparochie te Bergen op Zoom. Hij werkte mee aan Van Allerheiligen tot Kerstmis: bidden in tijden van afstand en verwachting (Baarn, 2020) en aan het gebedenboekje Van Maria Lichtmis tot Pinksteren: Bidden in onzeker tijden, met hierin een bijdrage van hem over Sint Jozef (2021).

Zuster Anima Christi is een van de bekendste religieuzen van Nederland. Haar medewerking aan verschillende televisie-programma’s en haar veelgelezen columns in het Katholiek Nieuwsblad, waarvan er enkele gebundeld zijn, zorgden daarvoor. Ze is afkomstig uit het Bisdom Breda uit Zeeuws Vlaanderen.
Op 4 januari 1995 trad ze in bij de Dienaressen van de Heer de Maagd van Matara (in Nederland beter bekend als de Blauwe Zusters). Deze missionaire congregatie behoort tot de in 1984 in Argentinië gestichte Religieuze familie van het Mensgeworden Woord. Naast de actieve tak, waartoe Anima behoort, kent deze religieuze familie ook een contemplatieve tak en een priestercongregatie.
Van 1998 tot 2016 was Anima Christi algemeen overste van de Blauwe Zusters. Van 2016 tot 2019 was ze provinciaal overste van de Blauwe Zusters in Rusland. In september 2019 verhuisde ze naar Chabarovsk in het verre oosten van Rusland, dertig kilometer van de grens met China.

Petra Mergaerts werkt sinds 2009 als pastoraal werkster in Roosendaal en sinds 1 mei jl. ook in de H. Bernardus van Clairveauxparochie en de Immanuelparochie. Ze promoveerde in 2009 aan de Universiteit van Tilburg op de wordingsgeschiedenis van het vak liturgie aan de katholieke theologische opleidingen in Nederland in de periode van 1900-1967. Zij deed dit aan de hand van zes portretten van liturgisten. Zij publiceerde verschillende artikelen in Tijdschrift voor Liturgie en Vieren.

De Roosendaalse Sint Jozefkerk bezit verschillende muurschilderingen en beelden van Sint Jozef. Van 10 oktober 2021 tot en met 8 december 2021 is er in deze kerk een speciale tentoonstelling rond de verschillende gedaanten van Sint Jozef. Rondom deze tentoonstelling worden eveneens een aantal activiteiten georganiseerd, waarover Petra zal vertellen. Petra Mergaerts is nauw betrokken bij de organisatie van deze expositie en deze activiteiten.  

Voor wie
Allen, gelovigen en geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Sint Jozefjaar
De avond met vicaris Paul Verbeek is de eerste activiteit die het Sint Franciscuscentrum organiseert in het kader van het Sint Jozefjaar. De avond met zuster Anima Christi is de tweede. Paus Franciscus riep op 8 december 2020 het jaar 2021 uit tot Sint Jozefjaar. De paus maakte dit bekend in zijn apostolische brief Patris Corde (Lees hier Patris Corde in het Engels)(Of lees hier Patris Corde in het Nederlands). Hij koos voor 8 december (het Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria) omdat paus Pius IX op 8 december 1870 de heilige Jozef uitriep tot patroon van de Kerk. Het Sint Jozefjaar ging onmiddellijk van start. Het sluit op 8 december 2021.

In het Jozefjaar vraagt paus Franciscus speciale aandacht voor de rol van de heilige Jozef als patroonheilige van arbeiders en beschermer van vluchtelingen.

De corona-pandemie heeft een rol gespeeld bij het uitroepen van het Jozefjaar. Tijdens de pandemie werd duidelijk hoe belangrijk de rol van gewone mensen als verpleegkundigen, schoonmaak(st)ers, vuilnisophalers en medewerk(st)ers van supermarkten is. Zij verschijnen nooit in de media. Door hun aanwezigheid en hun trouwe plichtsvervulling maken zij tijdens de pandemie het menselijk samenleven mogelijk. Zij kunnen zich spiegelen aan de heilige Jozef die zonder een woord te zeggen deed wat van hem gevraagd werd. “Hij is een onopvallende man die dagelijks, discreet en in het verborgene aanwezig is,” aldus paus Franciscus. De Kerk stimuleert in dit Jozefjaar de devotie tot deze heilige.

Inschrijven en kosten
U kunt zich aanmelden door het invullen van het inschrijfformulier op deze pagina. Deelnemers ontvangen na hun aanmelding, uiterlijk op de dag zelf, een link waardoor ze toegang krijgen tot de bijeenkomst. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Een vrijwillige bijdrage is welkom. Dit kunt u overmaken op Rabobank NL91RABO0158784022 o.v.v. Sint Jozef.

 
 
 
 
 
 

Bijeenkomsten

25 feb 2021 - 19:30 tot 20:45

Avond online - Heilige Jozef - door vicaris Paul Verbeek

Zoom
21 apr 2021 - 20:00 tot 21:15

Avond online - Heilige Jozef - moeder Anima Christi ssvm

Zoom
22 sep 2021 - 20:00 tot 21:15

Avond online - Heilige Jozef - Petra Mergaerts

Zoom
,
,