Nieuwe data WJD@home op Ameland!

10 January 2022

De WJD@home wordt gehouden in het weekend van 29 april tot en met 1 mei 2022! Schrijf je snel in! We hopen met een mooie groepje jongeren per bus vanuit Breda te vertrekken! Vooral op tijd: we willen de boot van 15.00 uur halen! 

Een touringcar vanuit Breda zal langs de verschillende bisdommen rijden en ons zo naar Holwerd brengen. Dit evenement wordt gehouden voor jongeren van 15-30 jaar. De laatste keer dat de WJD@Home op Ameland werden gehouden was in 2019. Ruim honderd jongeren kwamen daar toen samen. Omdat je er nieuwe vrienden kunt maken en oude bekenden weer ziet, zijn de WJD@Home zijn de perfecte opstap naar de WJD in 2023 in Portugal. Er is een catechese van de bisschoppen, er zijn eucharistievieringen, een avond van barmhartigheid en het programma heeft allerlei inhoudelijke en creatieve workshops.

De WJD@Home 2022 worden georganiseerd onder de vlag van JongKatholiek. De organisatie hoopt dat opnieuw veel jongeren zich zullen aanmelden voor het weekend op Ameland. De vorige keer was er groot enthousiasme onder de jongeren die deelnamen en bij iedereen die meehielp, de organisatie en bij de bisschoppen.

Met de bus naar Ameland
De bisschoppen zetten zich graag in voor de editie 2022. Er zullen twee bussen rijden. Die pikken de jongeren op verschillende plekken in het land op, zodat iedereen vrijdagavond op tijd is voor de boot naar Ameland. De ene bus rijdt vanuit het bisdom Roermond via het bisdom ’s-Hertogenbosch en het aartsbisdom Utrecht naar het noorden. De andere bus kan jongeren uit het bisdom Breda meenemen en rijdt via het bisdom Rotterdam naar het bisdom Haarlem-Amsterdam en zo verder.”

Het thema van de WJD@Home is van paus Franciscus en is een van de thema’s op weg naar de internationale Wereldjongerendagen in Portugal (2023): “Richt u op. Ik stel u aan tot getuige van wat u gezien hebt.” Het zijn de woorden van de verrezen Heer aan Paulus vóór zijn bekering (Handelingen 26, 16). Tijdens de WJD@Home wordt dit thema uitgewerkt: opstaan voor je geloof, investeren in je band met God en in beweging komen voor je naaste.