33e WJD 2018: Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God

28 March 2018

“Jezus wilt dat wij God leren kennen. Als we God beter kennen, en werkelijk op Hem en Zijn plan voor ons leven vertrouwen, kunnen we steeds meer een zorgeloos leven leiden. We weten immers dat God voor ons zorgt. Maria is hierin voor ons een voorbeeld.”

Afgelopen zondag kwamen de jongeren van het Bisdom Breda bij elkaar, in het kader van de diocesane Wereld Jongerendag. Ieder jaar komen op Palmzondag in alle bisdommen ter wereld jongeren samen om deze WJD te vieren, elke 2 à 3 jaar wordt de WJD gevierd in de vorm van een grote internationale bijeenkomst. De eerstvolgend internationale WJD vindt plaats in januari 2019 te Panama. Deze reis werd op deze Palmzondag aan de jongeren gepresenteerd middels een presentatie, posters, brochure én inspiratieboekje. Enkele jongeren hebben zich al opgegeven of zijn erover aan het nadenken. Het belooft een bijzonder avontuur te worden, daar was iedereen het wel over eens.

De Palmzondag Jongerenbijeenkomst ging in de ochtend van start met de heilige mis om 10.30u in de kathedraal te Breda. Bisschop Liesen ging hierin voor en enkele jongeren droegen de gaven aan tijdens de offerande. Na de eucharistieviering verplaatste de groep zich naar het bisdom kantoor voor de lunch. Het gesprek kwam al gauw op de pre-synode , het document dat hieruit is voortgekomen, en enkele thema’s die besproken zijn. Dit gesprek diende als passende inleiding op het thema van deze 33e WJD: ''Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God" (Lc 1:30). Dit is een mooie opvolging op het thema van vorig jaar ("Aan mij deed zijn wonderwerken Die machtig is", Lc 1:49) en een opstap naar het thema van de internationale WJD in Panama (“Zie de dienstmaagd des Here, mij geschiede naar Uw woord”, Lc 1:38).

Geïnspireerd op de brief van paus Franciscus over dit thema aan de jongeren, gaf bisschop Liesen een mooie overweging. Hij deed dit door het thema op te delen in 3 onderdelen. Het eerste stuk was ‘Vrees niet’. Hierbij werd het bijbelverhaal aangehaald van de storm op het meer. God wil ons laten weten dat we in alles op Hem kunnen vertrouwen. Het is belangrijk te onderzoeken waar wij bang voor zijn, om die angst een naam te geven, en om God te vragen die weg te nemen. Het tweede stuk was ‘Maria’. God is persoonlijk, en hij roept ons persoonlijk bij onze naam. De reactie van Maria is er een vol vertrouwen. Het is heel normaal en menselijk om vragen te stellen, dat deed Maria ook. Maar laat het een vraag zijn net als die van Maria, naar het ‘hoe zal datgene wat U wil geschiede’. Het derde deel was ‘gij hebt genade gevonden bij God’. God geeft ook aan ieder van ons genade. We mogen op zoek gaan naar die specifieke genade, waar ook een opdracht in zit, die God ons geeft. Aansluitend ging de bisschop hierover met de jongeren in gesprek, wat leidde tot onderlinge herkenbaarheid en mooie inzichten.

Verder gaand op het mariale thema van de dag, maakten de jongeren in de middag een wandeling langs Maria beeltenissen, door het centrum van Breda. Dit gebeurde onder leiding van Steven van Roode, team assistent van de parochie Breda Centrum. Hij nodigde de jongeren uit niet alleen te kijken naar de afbeeldingen, maar ook te letten op wat de afbeelding bij hen persoonlijk te weeg brengt. Terug op het bisdom kantoor was er een moment van Aanbidding in de kapel om alle ervaringen van de dag te laten bezinken en bij Christus te brengen. Er werd afgesloten met een mooi gebed, geschreven vanuit een jongere met het oog op de naderende synode.