Online alternatief Palmzondag 2020 voor jongeren

1 April 2020

Komende zondag 5 april vieren we Palmzondag, een dag speciaal voor jongeren. Deze dag is door de heilige Paus Johannes II uitgeroepen als internationale Wereldjongerendag. Ieder jaar komen jongeren op deze dag samen rondom hun bisschop om elkaar te ontmoeten en het woord dat de paus tot hen richt tot zich te nemen en verder uit te diepen.

Volg de viering online mee
Helaas kunnen we dit niet met elkaar vieren zoals gehoopt, middels de eerder aangekondigde diocesane Palmzondag voor tieners en jongeren in Breda, maar we bieden jullie graag een online alternatief! Zo zijn we toch als jongeren in het bisdom, en wereldwijd, met elkaar en paus Franciscus verbonden. Het gaat om het online meevieren van de heilige mis, het lezen van de tekst van de boodschap van de paus voor deze Wereldjongerendag 2020, en een toelichting hierop in vlog-vorm.

Het hoogtepunt van Palmzondag is de Palmzondagviering. Deze eucharistieviering kan om 10.30 uur vanuit de kathedraal in Breda online gevolgd worden, waarbij plebaan Steven de Koning voorgaat. Dit is een mooie manier om als jongeren vanuit het Bisdom Breda verbonden te zijn. De viering kan gevolgd worden via het YouTube kanaal van ons bisdom. Je kunt er ook voor kiezen om de Palmzondagviering van je parochie online te volgen, als deze gestreamd wordt. Hier vind je een overzicht van bekende livestreaming-initiatieven in parochies van het Bisdom Breda. Ook kun je de Palmzondagviering meevolgen op de televisie op NPO 2 om 10.00 uur.

De Katholieke Bijbelstichting (KBS) komt met een digitale ondersteuning voor gelovigen die thuis voor de televisie of via internet een Eucharistieviering volgen. Voor elke zondag publiceert het KBS een digitaal document met daarin de lezingen van die zondag, gebeden en het gebed voor de geestelijke communie. Dit kan je helpen met het volgen en meevieren van de Eucharistieviering. Hier kun je alvast deze handreiking downloaden voor Palmzondag.

Brief van de paus
Vervolgens kun je een moment in de dag vinden om de brief van Paus Franciscus aan de jongeren te lezen. Deze staat in het teken van het internationale thema van deze Wereldjongerendag: 'Jongeman, ik zeg je, sta op'. Het is een inspirerende brief, waaruit duidelijk blijkt dat de paus zicht heeft op de leefwereld van jongeren, en waarin hij op concrete manier handvaten geeft om de hoop en vreugde te bewaren en doen oplaaien. Met deze brief gaat paus Franciscus met de jongeren op weg naar de Wereld Jongerendagen in Lissabon in 2022, die als thema zal hebben 'Maria stond op en reisde met spoed' (Lucas 1:39). Op de Facebook pagina Jong Bisdom Breda zal 5 april en op deze site zal een vlog worden geplaatst met een sprekende toelichting op de brief, deze vlog is mooi en helpend om te kijken als inleiding op de brief.

Een gezegende Palmzondag gewenst!

Bijeenkomsten

5 april 2020: Online alternatief Palmzondag voor jongeren

Online alternatief Palmzondag voor jongeren

Online