Vurige getuigenis in het teken van WJD Panama in Terneuzen

2 April 2019

Avond van getuigenis in het teken van WJD Panama in Terneuzen
Het jongerenwerk van Bisdom Breda organiseerde op 23 maart in Terneuzen een avond in het teken van de WereldJongerenDagen in Panama, januari 2019. Een deelnemer aan de WJD van ons bisdom, Martijn de Weert, nam ons deze avond mee naar Panama. Enthousiast vertelde hij aan de hand van een kleurrijke powerpointpresentie over de gastvrijheid die de jongeren daar hebben ondervonden, over het vreugdevol vieren van het geloof en de ontmoeting met meer dan700.000 katholieke jongeren van over de hele wereld.

De toekomst van de Kerk is springlevend
Het was goed te zien dat naast de jongeren uit ons bisdom ook oudere jeugd was aangeschoven om op deze avond kennis te maken met onze Wereldkerk. De presentatie van Martijn over de WJD heeft ons de toekomst van de Katholieke kerk laten zien en die is springlevend! Met Martijn kwamen we samen tot de conclusie dat we in Nederland veel kunnen leren van andere culturen, met name hun gastvrijheid en uitbundige beleving en viering van het geloof.

Jongeren zijn het uur van God
Kapelaan Jochem van Velthoven belichtte deze avond de homilie van Paus Franciscus tijdens de slotviering in Panama. De Paus heeft de jongeren opgeroepen om verliefd te worden op de zending die ze hebben. “Wij kunnen alles hebben, maar als de geestdrift van de liefde ontbreekt, zal alles ontbreken … ”. Vaak zeggen we ‘de jeugd heeft de toekomst’, maar Paus Franciscus laat de jongeren niet op deze toekomst wachten: “Dierbare jongeren, u bent niet de toekomst maar het uur van God. Hij roept u samen en roept u op in uw gemeenschappen en steden … om op te staan en het woord te nemen … en de droom te verwezenlijken die de Heer voor u gedroomd heeft.’

Opstaan en het woord nemen om ons aan te vuren
We zijn Martijn dankbaar dat hij direct werk heeft gemaakt van deze boodschap en is opgestaan, het woord heeft genomen en ons allen heeft aangevuurd in ons geloof, de hoop en de liefde.