Wereldjongerendagen van 1-6 augustus 2023 in Lissabon

4 October 2021

De Wereldjongerendagen van 2023 worden van 1 tot 6 augustus gehouden in Lissabon, Portugal. Dat is vandaag op 4 oktober 2021 bekend gemaakt. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. 

Een van de initiatieven die Paus Franciscus in dit kader gestart is, is de jaarlijkse lokale Wereldjongerendag die georganiseerd wordt op het feest van Christus Koning, op 21 november aanstaande. Het motto van deze jongerendag is dit jaar ontleend aan de Handelingen van de Apostelen: "Sta op! Ik kies jou om getuige te zijn van wat je hebt gezien". 

 

Lokale WJD op Ameland

In Nederland wordt deze lokale wereldjongerendag gehouden op Ameland, van 14-16 januari. Ook vanuit Breda vertrekt een touringcar. Klik hier voor meer info. 

Daarnaast heeft Paus Franciscus de jongeren recent ook op geroepen om nu na de coronapandemie een nieuw hoofdstuk in de menselijke geschiedenis te beginnen. Paus Franciscus: "Er is nu een nieuwe start. Geen enkele jongere valt buiten het bereik van Gods genade en barmhartigheid. Laten we ons openstellen voor de verrassingen van God, die zijn licht op ons pad wil laten schijnen.’

De kerkleider moedigt de jongeren verder onder meer aan om zich in te zetten voor een integrale ecologie en hulp aan migranten en vluchtelingen.