Bezinning op de catechetische praktijk: Van volkskerk naar missionaire kerk

In Nederland bevinden we ons in een overgangssituatie in de Kerk, namelijk de overgang van een volkskerk naar missionaire kerk of keuzekerk. Opvallend is dat we in ons denken en de manier waarop we de catechese vormgeven in de parochie, vaak nog uitgaan van de situatie van de volkskerk. Dat wil o.a. zeggen: catechese alleen rondom de sacramenten en de geloofsopvoeding vindt ook thuis en op school plaats. Maar in de praktijk bevinden we ons volop in de situatie van een missionaire kerk: het gelovig zijn is niet altijd meer een moedertaal van mensen, maar is vaak een vreemde taal die moet worden aangeleerd. De geloofsopvoeding wordt thuis en op school vaak in geringe mate ondersteund. Waar lopen we in de nieuwe situatie tegenaan en hoe komt dat?


En hoe zou die nieuwe catechetische praktijk er dan uit moeten zien, met name voor de initiatiesacramenten (doopsel, vormsel en eucharistie)? Zijn hiervoor aanknopingspunten te vinden, zijn er principes te vinden voor de catechese in de 21e eeuw?
Deze bijeenkomst wil een reflectie en inspiratie bieden op de catechetische praktijk, voor allen die in de catechese met de diverse doelgroepen werkzaam zijn. Naast een inleidend gedeelte is er ook ruimte voor uitwisseling met elkaar.

Bijeenkomsten

25 jun 2016 - 10:00 tot 12:15

Bezinning op de catechetische praktijk