Bijbellezen - Romeinenbrief

17 April 2017

Sinds enkele jaren verzorgt bisschop Liesen een cursus bijbellezen voor belangstellende gelovigen. De avonden vinden steeds plaats in de Johanneszaal van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk.

In de eerste drie cycli behandelde de bisschop het Marcus- en het Johannesevangelie en daarna het Oud-testamentische boek Job. Nu heeft de bisschop gekozen voor de Romeinenbrief. De lezingencyclus vindt plaats binnen het vormingsaanbod van het Sint Franciscuscentrum.

Volg de bijbelcursus over de Romeinenbrief van de apostel Paulus.

 

De apostel Paulus is bekend van zijn vele brieven die hij aan christelijke gemeenschappen stuurde buiten het land Israel. Hij is begraven in Rome, in dezelfde stad waarheen de apostel Petrus gekomen was in zijn dienstwerk voor de kerk van Christus.
Paulus kennen we ook uit ‘de Handelingen van de Apostelen’, waarin Lukas de eerste geschiedenis van de kerk beschrijft. We lezen daar hoe Paulus eerst Saulus heette en optrad als geloofsvervolger en dat hij even buiten Damascus zich bekeerde tot het Christendom en vervolgens zich Paulus noemt.
Zijn brieven getuigen van een doorleefd geloof en laten Paulus kennen als een man met een groot hart; zijn brieven bevatten prachtige teksten, maar zijn niet altijd eenvoudig om te lezen.

Om twee thema's is de brief aan de Romeinen in de geschiedenis bekend. Allereerst de moeizame verhouding van Paulus met zijn vroegere geloofsgenoten, de joden en de worsteling van de Paulus om hen niet af te schrijven en recht te doen aan Gods uitverkiezing. Ten tweede vanwege de interpretatie van Maarten Luther van deze brief (mn. Rom 1,17 en 3,26.28) omdat die uitleg wel het theologische startpunt wordt genoemd van de Reformatie.

Bisschop Liesen studeerde exegese aan het Pauselijk Bijbelinstituut te Rome en Jeruzalem. In 1998 behaalde hij een doctoraat in de bijbelwetenschappen. Bisschop Liesen doceerde exegese Oude en Nieuwe Testament aan verschillende Nederlandse priesteropleidingen.

 

Om 21.30 u. bidden de deelnemers de dagsluiting in de kapel van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk.

 

Wat kost het? U betaalt een vrijwillige bijdrage in de onkosten.

U kunt zich inschrijven door het invullen van het inschrijfformulier op deze pagina.

 

 

Bijeenkomsten

24 apr 2017 - 19:30 tot 21:30

Bijbellezen - Romeinenbrief

Johanneszaal, Hoeven
22 mei 2017 - 19:30 tot 21:30

Bijbellezen - Romeinenbrief

26 jun 2017 - 19:30 tot 21:30

Bijbellezen - Romeinenbrief

28 aug 2017 - 19:30 tot 21:30

Bijbellezen - Romeinenbrief

Johanneszaal, Hoeven
25 sep 2017 - 19:30 tot 21:30

Bijbellezen - Romeinenbrief

Johanneszaal, Hoeven
23 okt 2017 - 19:30 tot 21:30

Bijbellezen - Romeinenbrief

Johanneszaal, Hoeven
20 nov 2017 - 19:30 tot 21:30

Bijbellezen - Romeinenbrief

Johanneszaal, Hoeven
11 dec 2017 - 19:30 tot 21:30

Bijbellezen - Romeinenbrief

Johanneszaal, Hoeven
8 jan 2018 - 19:30 tot 21:30

Bijbellezen - Romeinenbrief

Johanneszaal, Hoeven