Catechese-impuls

Samen met het centrum Parochiecatechese wordt een serie impulsbijeenkomsten voorbereid voor vrijwilligers in de catechese. Daarbij zal het gaan om de vraag hoe je geloof ter sprake kunt brengen aansluitend op het leven van mensen nu. Bij welke voor de hand liggende uitingen in de huidige cultuur kun je aansluiten en: hoe kun je daarin iets van het geloof laten zien?

We proberen de impulsdagen in het voorjaar plaats te laten vinden, zowel in West-Brabant als in Zeeland.