Cursus Communie uitreiken: Over de buitengewoon bedienaar van de Heilige Communie

Het Sint Franciscuscentrum organiseert een korte cursus in september 2017 over de geloofsachtergrond van het uitreiken van de Communie en over praktische aanwijzingen voor de manier waarop dit kan en dient te gebeuren.  

Voor wie?

Gelovigen die in de parochie communie uitreiken in de brede zin van het woord, zoals kosters die de pastoor ondersteunen in het beheer van het tabernakel, de mensen, lectoren, acolieten en kosters die communie mee uitreiken tijdens de vieringen, maar ook degenen die Ziekencommunie rondbrengen.

Achtergrond

De Communie dat is: op heel intieme wijze de Heer ontvangen. Deze wens leeft ook bij mensen die langere tijd niet in de gelegenheid zijn om ter communie te gaan. Daarom wordt aan zieken en mindervaliden de Communie thuis of in het ziekenhuis gebracht. Wanneer mogelijk doet een priester dat, maar veelal bieden vrijwilligers de helpende hand. Ook tijdens vieringen zijn er vaak vrijwilligers die helpen de Communie uit te reiken. Maar hoe kun je dat het beste doen? Wat komt er bij kijken om op een passende wijze met dit sacrament om te gaan?  

Inhoud

In drie avonden komen thema's aan de orde als de betekenis van het sacrament van de Eucharistie en de communievieringen, de kerkelijke regels over het bewaren en uitreiken van de Communie en gebeden die hiervoor kunnen worden gebruikt.  

Aanmelden  

U kunt zich voor deze cursus aanmelden door het invullen van het inschrijfformulier op deze pagina.

Getuigschrift

Na het volgen van deze cursus ontvangt u een getuigschrift.

Bijeenkomsten

6 sep 2017 - 19:30 tot 21:30

Cursus Communie uitreiken (1/3)

zaal Heilige Antoniuskathedraal, Breda
14 sep 2017 - 19:30 tot 21:30

Cursus Communie uitreiken (2/3)

zaal Heilige Antoniuskathedraal, Breda
27 sep 2017 - 19:30 tot 21:30

Cursus Communie uitreiken (3/3)

zaal Heilige Antoniuskathedraal, Breda