Derde Sint Franciscusavond krijgt het thema ‘Pelgrimeren’

14 July 2018

Met het thema ‘Pelgrimeren’ organiseert het Sint Franciscuscentrum op donderdag 4 oktober 2018 voor de derde maal op rij de Sint Franciscusavond.

Voor wie
Pastorale beroepskrachten en parochiële vrijwilligers en andere belangstellenden worden uitgenodigd in Oudenbosch voor een avondprogramma met een gezamenlijke maaltijd, verschillende inleidingen en een ‘parcours spirituel’ door de Basiliek van de Heiligen Agatha en Barbara.

Voorprogramma op diocesane bedevaart
De Sint Franciscusavond blikt vooruit op de bisdombedevaart die in oktober 2019 wordt gehouden naar Italië. “De avond is uiteraard ook de moeite waard als men niet van plan is om met het bisdom op bedevaart te gaan”, vertelt Ben Hartmann, directeur van het Sint Franciscuscentrum. “Tijdens de Sint Franciscusdavond willen we aan de orde stellen hoe de beleving van het op-bedevaart-zijn bijdraagt aan de verinnerlijking van het geloof en met name aan een ervaring van God zelf”.

Pelgrim zijn
Hartmann vervolgt: “Het beginpunt is elke keer het vertrekken vanuit het oude en vertrouwde om het andere te ontdekken. Pelgrim-zijn is niet alleen een bepaalde uiting van geloof, maar ook een grondhouding van gelovigen, die door het leven op weg zijn naar de ontmoeting met God van aangezicht tot aangezicht. Het is ook een goede houding om 'naar binnen' te reizen naar meer inzicht en meer ervaring van het geloof.”

Gastsprekers
Gastsprekers Toke Elshof, universitair docent aan de Tilburg school of Catholic Theology en lid Raad van Toezicht van Verus, en Peter Hoefnagels, diaken binnen de Heilige Bernardusparochie van Bisdom Breda, zullen een aantal aspecten van het thema verkennen. Zo gaan zij in op de vraag hoe wij anderen kunnen uitnodigen tot een houding van pelgrim-zijn en hoe het kerkgebouw, als huis van God, hierbij kan helpen.

In het kort
Wat: Sint Franciscusavond
Waar: Zaal De Pelgrim, Markt 57, Oudenbosch
Wanneer: Donderdag 4 oktober van 17:30 tot 21:30 uur
Voor wie: Pastorale beroepskrachten, parochiële vrijwilligers en andere belangstellenden

Aanmelden en kosten
U kunt u inschrijven voor de Sint Franciscusavond door het invullen van het inschrijfformulier op deze pagina. Aan de avond zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage is welkom.

Bijeenkomsten

4 okt 2018 - 17:30 tot 21:30

Derde Sint Franciscusavond met thema ‘Pelgrimeren’

Zaal De Pelgrim, Basiliek van de Heiligen Agatha en Barbara, Markt 57, 4731 HN Oudenbosch