Geloof in Kunst

10 December 2017

Het Sint Franciscuscentrum organiseert begin 2018 de cursus 'Geloof in Kunst'.

De bijeenkomsten worden gehouden op de woensdagavonden 21 februari, 28 februari en 7 maart in Hoeven. Op vrijdagmiddag 16 maart is de laatste bijeenkomst in de kerk van H.Cornelius in Lamswaarde (Zeeuws-Vlaanderen),

Voor wie

De cursus is bestemd vooral voor ieder die zich bezighoudt met ontvangst van mensen in, en openstelling van, onze kerkgebouwen; rondleiders, kerkwachters, kosters en ook voor alle andere geïnteresseerden.

Door wie

De bijeenkomsten worden begeleid door Vincent Schoenmakers, oud-vicaris generaal Bisdom Breda en Frank van Gerven, diaken van het Bisdom Breda.

Achtergrond

Mensen leven voor een heel groot stuk van hun verbeelding. Mensen proberen dat wat zij dromen, dat wat zij geloven, dat waarop ze hopen, uit te drukken in kunst. Door te luisteren naar hun muziek, door te kijken naar wat zij maakten in hout, steen, glas of welk materiaal dan ook, door te lezen wat zij schreven, kun je leren aanvoelen wat mensen beweegt.

Onze kerken zijn schatkamers vol kleine en grote kunstschatten. Veel van die schatten spreken een symbooltaal, die voor ons mensen van de 21ste eeuw niet altijd meer direct herkenbaar is. Wat doet die pelikaan daar? Waarom zit Jezus boven op een boek bij de heilige Antonius? Wie is die figuur aan de voet van het altaar? Samen naar kunst kijken opent een nieuwe wereld. Samen naar het verhaal achter de kunstuitingen zoeken, maakt je enthousiast om dat op jouw beurt weer door te vertellen als je mensen jullie kerkgebouw laat zien.

Data, tijden en plaatsen

Elke bijeenkomst heeft twee thema's en een eigen werkvorm.

De woensdagavonden op 21 februari, 28 februari en 7 maart 2018 vinden plaats in PDOB Bovendonk, Hofstraat 8, 4741 AK Hoeven van 19.30 - 21.30 uur.

Op vrijdagmiddag 16 maart 2018 is de laatste bijeenkomst in de kerk van H.Cornelius, Jac. De Waalstraat 23, 4586 AD Lamswaarde (Zeeuws-Vlaanderen) van 14.00 - 16.00 uur.

Inschrijven en kosten

U kunt zich aanmelden door het invullen van het inschrijfformulier op deze pagina. Aan de cursus zijn geen kosten verbonden.

Bijeenkomsten

21 feb 2018 - 19:30 tot 21:30

Geloof in Kunst

Hofstraat 8, 4741 AK Hoeven
28 feb 2018 - 19:30 tot 21:30

Geloof in Kunst

Hofstraat 8, 4741 AK Hoeven
7 Mar 2018 - 19:30 tot 21:30

Geloof in Kunst

Hofstraat 8, 4741 AK Hoeven
16 Mar 2018 - 14:00 tot 16:00

Geloof in Kunst

De kerk van H.Cornelius, Jac. De Waalstraat 23, 4586 AD Lamswaarde.