Geloven in Kunst

13 May 2016

Wagenberg 8 september 2016

Vanwege Open Monumentendag organiseerde het Franciscuscentrum op donderdag 8 september de jaarlijkse ontmoeting ‘geloof en kunst’. Deze werd gehouden in de H. Gummaruskerk te Wagenberg. Er namen ongeveer 45 mensen aan deze middag deel.

Na een welkom met koffie en thee met een z.g. gummaruskoek werden de aanwezigen welkom geheten door Vincent Schoenmakers, die in algemene zin iets vertelde en liet zien van dit kerkgebouw en de daarin aanwezige kerkelijke kunst. Verder ging hij in op de drie aspecten die vooral kerkelijke kunst kenmerken en liet dit zijn aan de hand van een kelk en een bijzonder misboek:

  • zij zijn heel kunstzinnig gemaakt (artistieke betekenis),
  • het zijn voorwerpen, die gebruikt worden, om te drinken, uit voor te lezen (functionele betekenis)
  • en er staan meestal symbolen op uitgebeeld (religieus-verwijzende betekenis). Daarna werd ingegaan op wie de Heilige Gummarus was en hoe hij leefde, wonderen deed en vandaaruit tot patroon werd.

Vooraan in de kerk werd stilgestaan bij de voorstellingen van Jezus Christus met rond zich de twaalf apostelen, in de absis van de kerk, - de fundamenten van ons geloof. Han Geppaart, pastoraal werker in de Vijf Heiligenparochie, ging in op de mooie ramen achter het hoogaltaar en legde uit dat deze ramen en het hoogaltaar thematisch met elkaar verbonden zijn in de voorstellingen van o.a. het offer van Melchisedech, het offer van Isaak, de kruisdood van Jezus, het joodse paasmaal, het verhaal van Emmaüsgangers, e.a. – voorstellingen ook op de communiebanken. Ook werd stil gestaan bij het z.g. Maria-raam en het Maria-altaar.

Met de aanwezigen werd gekeken naar het Barbara-altaar en is er naar aanleiding van de daar aangebrachte sculpturen over haar leven en dood verteld. Nadien kwam de groep bijeen in de z.g. Antoniuskapel achter in de kerk en werd gesproken over leven en betekenis van de Heilige Antonius.

Er was betrokken belangstelling van de aanwezigen. Velen legden ook een verbinding met hun thuis kerk (; dat zie je bij ons ook boven het altaar’). Zo werd het een hele interactieve middag.

Met een glaasje sap werd de middag besloten, met dank ook aan de medewerkers van de Parochiekern Wagenberg, die alles mee hebben voorbereid.

Bijeenkomsten

8 sep 2016 - 14:00 tot 16:30

Geloven in Kunst

H. Gummaruskerk, Dorpstraat 56 te Wagenberg