Informatiemiddag pastoraat woonwagenbewoners

1 January 2018

Op 22 januari 2018 organiseert de caritasfunctionaris van het bisdom in samenwerking met het Sint Fransiscuscentrum een informatiemiddag ten behoeve van het pastoraat voor woonwagenbewoners.

Voor wie?

Pastorale beroepskrachten en betrokken vrijwilligers.

Inleider

Pater Jan van der Zandt m.s.c.

Achtergrond

In ons bisdom zijn rond 700 standplaatsen, waarop ongeveer 2800 wagenbewoners een thuis hebben. Vele jaren geleden was er aan vrijwel iedere locatie pastorale zorg verbonden. Nadien werden de bewoners meer en meer verspreid over kleinere centra en werd ook de pastorale zorg steeds meer toevertrouwd aan de parochies van de wijk, waarin zij gingen wonen. Het pastoraat voor woonwagenbewoners verschoof van categoriaal naar regionaal, ofwel van de aalmoezeniers, de paters, naar de parochie.

 

Door de vergroting van parochie-eenheden en de terugloop van het aantal beschikbare pastorale beroepskrachten is er een afstand ontstaan op kerkelijk en religieus gebied. Deze wagenbewoners hebben op diverse religieuze terreinen hun eigen gewoonten, zoals bv. bij eerste communie, inzegening van de wagens, uitvaart en begrafenis, bedevaarten en devoties. De culturele en religieuze eigenheid verdient respect en begrip en vraagt inzet van zowel de bevolkingsgroepen als de burgers, binnen de parochie en in de lokale samenleving.

 

Landelijk is er nog één persoon aangewezen, die het woonwagenpastoraat direct behartigt. Dat is pater Jan van der Zandt m.s.c., die kantoor houdt in 's-Hertogenbosch. Hij is landelijk coördinator van het Pastoraat Woonwagenbewoners, Sinti en Roma in Nederland (PWN). Het doel van het PWN is ‘te bevorderen en te ondersteunen dat het pastoraat onder woonwagenbewoners, Sinti en Roma - in samenspraak met henzelf - vorm krijgt in de parochies waartoe zij behoren’.

 

Over pater Jan van der Zandt m.s.c.

Pater Jan van der Zandt is missionaris van het Heilig Hart en lid van een actieve congregatie die als bijzondere opdracht heeft in het contact met de wereld, de dingen, de dieren en de mensen de goedheid van God zichtbaar te maken en misschien zelfs te vermeerderen. ‘Ons wordt gevraagd de weg van het hart te gaan.’

 

Het werk van de landelijke pastor woonwagenpastoraat concentreert zich de laatste jaren vooral op het bemiddelen tussen de groepen en kerkelijke instanties, overheids- en onderwijsinstellingen. Bij de overheid en de Kerk vallen ze vaak tussen de wal en het schip.

 

Inschrijven

U kunt zich inschrijven via het inschrijfformulier op deze pagina. Aan de middag zijn geen kosten verbonden.

 

 

 

Bijeenkomsten

22 jan 2018 - 14:00 tot 16:00

Informatiemiddag pastoraat woonwagenbewoners

Johanneszaal, Hoeven