Impulsavond Tiener-en Jongerenwerk

22 November 2016

Op dinsdagavond 17 januari 2017 wordt er een ‘Impulsavond tiener- en jongerenwerk’ georganiseerd vanuit het Sint Franciscus Centrum. De avond is bedoeld voor alle mensen die een tiener- of jongerengroep leiden, hierin interesse hebben, of het verlangen hebben iets dergelijks op te zetten. Het doel van deze avond is om een impuls te geven aan het jongerenpastoraat, door het aanbieden van vorming (zowel inhoudelijk als praktisch), de mogelijkheid tot onderlinge uitwisseling en gezamenlijk gebed.

 

Ontmoeting, vorming en inspiratie

Het is niet zomaar iets om je in te zetten voor tieners en jongeren in de Kerk, daar gaat heel veel tijd, energie en toewijding in zitten. Maar van groot belang is het zeker, voor de tieners en jongeren zelf, de Kerk en de samenleving. Graag wil het bisdom in dit werk ondersteunen en onderlinge ontmoeting faciliteren. 

 

Programma

De avond zelf is opgebouwd uit verschillende programma onderdelen, die elkaar logisch opvolgen en zorgen voor een natuurlijke dynamiek (ook wel flow genoemd) van de avond. Deze opeenvolging van onderdelen is afgeleid van de flow van de heilige mis, en kan dienen als een goede opbouw van een tiener- of jongerenavond. Zo krijg je dus niet alleen input over het jongerenpastoraat, maar maak je tegelijkertijd als het ware een mogelijke invulling van zo’n avond mee. Hierover wordt nog meer uitgelegd tijdens de avond zelf. Het programma ziet er als volgt uit:
 

19.00u Inloop met koffie en thee

19.30u Welkom en interactieve kennismaking

19.45u Inleiding ‘Vanuit het hart’ over jongerenpastoraat, door Monica Mertens-Mom

20.30u Verwerking, uitwisseling en gebed

21.30u Gezamenlijke afsluiting, met aansluitend mogelijkheid tot informeel napraten tot 22.00u
 

De spreker die te gast zal zijn is Monica Mertens-Mom. Zij heeft jarenlange ervaring in het opzetten en leiden van tiener- en jongerenwerk op parochieel niveau, o.a. vanuit haar rol binnen Life Teen Nederland (Life Teen is een organisatie die als missie heeft tieners dichter naar Christus te leiden, en doet dit d.m.v. het ondersteunen van parochies in het jeugdwerk op allerlei manieren). Monica geeft een inleiding over het hart van het jongerenpastoraat, en hoe hier vanuit het tiener- en jongerenwerk concreet vormgegeven kan worden. Ze geeft hierbij aandacht aan praktische tips en er is ook de mogelijkheid om vragen te stellen.

 

Praktische informatie

De impulsavond vindt plaats op dinsdag 17 januari 2017, van 19.00u – 21.30u. De locatie is Conferentiecentrum Bovendonk, Hofstraat 8, 4741 AK te Hoeven (hier is voldoende parkeergelegenheid). Mocht je met het OV komen, vanuit de bushalte Hofstraat is het slechts enkele minuten lopen naar het conferentiecentrum.

Aanmelding voor deze avond verloopt via het inschrijfformulier op deze pagina. Als je meerdere personen tegelijk aanmeldt (bijvoorbeeld andere leden van je team), geef dat dan even aan in het ‘opmerking’ veld. De avond wordt gratis aangeboden, het is mogelijk een vrijwillige bijdrage te geven als tegemoetkoming in de kosten.

Het is wellicht handig om schrijfmateriaal mee te nemen, voor als je aantekeningen wil maken of contactgegevens wilt uitwisselen. En mocht je enthousiast zijn over een methode of materiaal dat je gebruikt voor de invulling van je tiener- of jongerengroep bijeenkomsten, dan kun je dit ook meenemen. Tijdens het informeel moment aan het eind van de avond is er de mogelijkheid materialen in te kijken en hierover uit te wisselen.

 

Bij vragen, stuur gerust een email naar jong@bisdombreda.nl. Van harte hopen we velen te verwelkomen bij de impulsavond.

Bijeenkomsten

17 jan 2017 - 19:00 tot 21:30

Impulsavond Tiener-en Jongerenwerk

Hofstraat 8, 4741 AK Hoeven