“Snoeien tegen Kanker”

31 August 2017

Vanuit de diaconale gedachte van christelijke dienstbaarheid aan de mens hebben verschillende parochies van Groot Breda meegedaan met de actie 'Snoeien tegen Kanker', georganiseerd door het project 'Nieuwe Diaconie in de Nieuwe Parochie' van het Sint Franciscuscentrum.

De parochies volgden in 2016 en 2017 de landelijke actie om zo veel mogelijk taxus snoeisel in te zamelen. Dit snoeisel bevat het gif 'Baccatine' dat gebruikt wordt om chemokuren van te ontwikkelen. Hiermee werd de diaconale dienstbaarheid aan de mens handen en voeten gegeven door heel concreet te helpen met het redden van levens door chemokuren en kreeg Christus' dienstwerk en liefde voor de medemens een gezicht.

Iedere parochie heeft op haar eigen wijze meegedaan aan de actie. De parochie van de Heilige Familie ( Breda Zuid) heeft een actie opgezet waarbij mensen twee dagen lang hun snoeisel konden inleveren op het secretariaat van de Mariakerk. Daarnaast konden ze op twee dagen hun snoeisel laten ophalen door vrijwilligers. Ze hebben ongeveer 60 kilo snoeisel weten op te halen.

Ook werden in de Augustinus Parochie, de Nazareth parochie en de parochie Prinsenbeek verschillende acties op touw gezet om zo veel mogelijk parochianen voor deze actie te mobiliseren. Naast de verschillende parochies deden enkele protestantse gemeenten mee met dit initiatief.

Het was een zeer succesvolle geslaagde actie die de komende jaren kan worden herhaald en uitgebreid.