Basiscursus parochiebesturen 2018

15 July 2018

In samenspraak met de vicaris en stafmedewerkers van de vicariaten organiseert het Sint Franciscuscentrum de basiscursus Parochiebesturen 2018.

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van 19.00 -21.30 uur in Bovendonk te Hoeven en begint op 15 oktober. De vijfde en laatste bijeenkomst op 19 november is van 18.00 - 21.30 uur in het bisdomkantoor te Breda.

Voor wie

Nieuwe parochiebestuurders en bestuurders die de cursus nog niet eerder of lang geleden hebben gevolgd.

Door wie

De cursus wordt geleid door ervaren docenten pastoor Peter de Rooij en diaken Jan Foesenek.

Inhoud

De cursus staat stil bij de taken en samenstelling van het parochiebestuur, het functioneren ervan en de plaats en rol van het bestuur in de parochie.

Onderwerpen:

  • De eigen aard en opdracht van de parochie. 
  • Het diocesaan beleid waar de parochie mee te maken heeft.
  • De taken van het parochiebestuur; beheerstaak, werkgeverschap, zorg voor vrijwilligers, advies over pastoraal beleid. In dit kader wordt ook stil gestaan bij de vraag wat het parochiebestuur moet doen in relatie tot VOG's en AVG.
  • Het functioneren van het parochiebestuur in relatie tot de eigen parochianen en in relatie tot de bisschop en het bisdom, andere parochies, instellingen en andere overheden.
  • De kunst van het besturen (besluitvormingsprocessen, efficiënt besturen, taakverdeling).
  • Interne en externe communicatie
  • Casussen en eigen vragen van cursisten.

Parochiebestuurders oefenen hun taak uit namens de bisschop. Daarom is er gelegenheid tot ontmoeting met de bisschop en kennismaken met diocesane diensten zoals personeelszaken, financiën en bouwzaken.

Doel
De cursus helpt nieuwe parochiebestuurders om zich te oriënteren op hun functie en taak en draagt eraan bij dat het bestuurswerk met meer inzicht, plezier en enthousiasme kan worden vervuld.
 
Informatie

Voor informatie kunt u terecht bij Geerten Kok, bisschoppelijk gedelegeerde kerkopbouw, 076-5223444, gkok@bidombreda.nl

Cursusmap en kosten

U ontvangt bij aanvang een cursusmap. De kosten voor cursus en map worden gedragen door het bisdom.

Aanmelden

U kunt zich voor deze cursus aanmelden tot 6 oktober 2018 door het invullen van het inschrijfformulier op deze pagina.

Bijeenkomsten

15 okt 2018 - 19:00 tot 21:30

Basiscursus parochiebesturen 2018

PDOB - Hofstraat 8 - Hoeven
22 okt 2018 - 19:00 tot 21:30

Basiscursus parochiebesturen 2018

PDOB - Hofstraat 8 - Hoeven
29 okt 2018 - 19:00 tot 21:30

Basiscursus parochiebesturen 2018

PDOB - Hofstraat 8 - Hoeven
12 nov 2018 - 19:00 tot 21:30

Basiscursus parochiebesturen 2018

PDOB - Hofstraat 8 - Hoeven
19 nov 2018 - 18:00 tot 21:30

Basiscursus parochiebesturen 2018

Bisdomkantoor - Veemarktstraat 48 - Breda