Besturen cursus Parochiële Caritas Instellingen (PCI) 2021

16 July 2021
In het najaarsprogramma 2021-2022 van het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom Breda, start op 7 september 2021 in vicariaat Middelburg en op 9 september 2021 in vicariaat Breda in samenwerking met de bisschoppelijk gedelegeerde parochiële caritasinstellingen de jaarlijkse cursus voor (nieuwe) bestuursleden van de (Inter-)parochiële Caritas Instelling (PCI).
 
Doel
Deze cursus geeft een inleiding in de betekenis en de mogelijkheden van de caritas in de parochie en in de inbedding in de missionaire Kerk en geeft concrete handvatten om de opdracht van bestuurders van een parochiële caritasinstelling beter te vervullen. De aandacht zal onder meer uitgaan naar het opstellen van een actieplan, het ontwikkelen van projectideeën en het vinden van kerkelijke en maatschappelijke bondgenoten in de dienst aan de kwetsbare naaste.
 
Voor wie
Voor bestuursleden PCI in hun eerste periode. De cursus wordt als verplicht gezien voor bestuursleden die voor het eerst benoemd zijn.
 
Door wie
Diaken dr. Vincent de Haas, bisschoppelijk gedelegeerde parochiële caritasinstellingen en drs. Ben Hartmann, functionaris caritas en directeur Sint Franciscuscentrum hebben de leiding over de avonden.
 
Wanneer en plaats
De cursus omvat een vijftal avonden van 19.30 - 21.30 uur op een van de volgende datareeksen en plaatsen:
  • Op 7, 14, en 21 september, 5 en 12 oktober 2021 in de Magdalenazaal, Singelstraat 9 te Goes <- update 3 september 2021: deze cursus is opgeschort d.w.z. gaat door op nader te bepalen data en plaats
  • Op 9, 16 en 23 september, 7 en 14 oktober 2021 in de Johanneszaal in Bovendonk, Hofstraat 8 te Hoeven.

Cursusmateriaal en kosten
Het is nodig dat elke deelnemer beschikt over het Algemeen Reglement voor het Bestuur van een (Inter-)parochiële Caritasinstelling uitgegeven door het R.-K. Kerkgenootschap. De kosten hiervan bedragen € 2,50 en u kunt het boekje op de eerste avond van de cursus kopen. De tekst is ook te downloaden via www.rkkerk.nl/reglement_caritasinstelling. Verder cursusmateriaal wordt nader bekend gemaakt. Aan de cursus zijn voor het overige geen kosten verbonden.

Inhoud
Thema’s die op de avonden aan bod zullen komen:
• Doelstelling van de Caritas en eigen verwachtingen en inzet
• Relatie tot het Bisdom en Kerkprovincie (diocesaan beleid, benoemingen, gedragscode, machtigingen, Diocesane Caritas Instelling)
• Communicatie en publiciteit
• Bondgenoten (zoals gemeentelijke instellingen en fondsenverstrekkers)

De cursusavonden nodigen tevens uit om eigen inbreng toe te voegen aan het materiaal dat wordt aangereikt; iedere avond eindigt met een opdracht voor de volgende bijeenkomst Informatie Voor nadere informatie kunt u terecht via mailadres:

caritas@bisdombreda.nl

Aanmelden
U kunt zich aanmelden, bij voorkeur voor 1 september, door u in te schrijven via het formulier op deze pagina. Omdat we rekening moeten houden met de dan geldende corona maatregelen kan er een maximum aan het aantal deelnemers zijn. U krijgt van te voren bericht over de verdere gang van zaken.

Bijeenkomsten

7 sep 2021 - 19:30 tot 21:30

Cursus in Goes opgeschort op 7/9; 14/9; 21/9; 5/10 en 12/10 - Besturen cursus Parochiële Caritas Instellingen (PCI) 2021

Magdalenazaal, Singelstraat 9, 4461 HZ Goes.
9 sep 2021 - 19:30 tot 21:30

Besturen cursus Parochiële Caritas Instellingen (PCI) 2021

Johanneszaal in Bovendonk, Hofstraat 8, 4741 AK Hoeven
16 sep 2021 - 19:30 tot 21:30

Besturen cursus Parochiële Caritas Instellingen (PCI) 2021

Johanneszaal in Bovendonk, Hofstraat 8, 4741 AK Hoeven
23 sep 2021 - 19:30 tot 21:30

Besturen cursus Parochiële Caritas Instellingen (PCI) 2021

Johanneszaal in Bovendonk, Hofstraat 8, 4741 AK Hoeven
7 okt 2021 - 19:30 tot 21:30

Besturen cursus Parochiële Caritas Instellingen (PCI) 2021

Johanneszaal in Bovendonk, Hofstraat 8, 4741 AK Hoeven
14 okt 2021 - 19:30 tot 21:30

Besturen cursus Parochiële Caritas Instellingen (PCI) 2021

Johanneszaal in Bovendonk, Hofstraat 8, 4741 AK Hoeven