Besturencursus Parochiele Caritasinstellingen 2019

8 July 2019
Deze cursus gaat niet door.
 
In samenwerking met de functionaris Caritasinstellingen Bisdom Breda organiseert het Sint Franciscuscentrum de jaarlijkse cursus voor (nieuwe) bestuursleden van de (Inter-)parochiële Caritas Instellingen (PCI). Deze cursus start op 1 oktober 2019.
 
Doel
De cursus biedt de mogelijkheid om over een aantal aspecten van het PCI bestuurswerk na te denken en met anderen van gedachten te wisselen.
 
Voor wie
  • voor bestuursleden van caritasinstellingen
  • voor leden van parochiële werkgroepen diaconie en/of werkgroepen Kerk en samenleving
  • en voor andere geïnteresseerden
Wat komt er aan de orde
De cursus behandelt de volgende vragen:
  • Wat is de doelstelling van de Caritas en hoe is de relatie met de Sociale Leer van de Kerk?
  • Hoe werkt caritas samen met werkgroepen diaconie?
  • Welke handvatten biedt het Caritasreglement voor parochie en parochiekernen?
  • Hoe beheert Caritas haar geld?
  • Hoe ben je Caritas zonder geld te besteden?
  • Hoe is de verhouding met het parochiebestuur?
  • Met welke instanties werkt Caritas samen ?
Cursusmateriaal en kosten
De cursisten wordt gevraagd het benodigde cursusmateriaal het Algemeen Reglement voor het Bestuur van een (inter-)parochiële Caritasinstelling uitgegeven door het RK Kerkgenootschap aan te schaffen. Dit is te bestellen via  bestel@rkk.nl De kosten bedragen € 2,50 (exclusief verzendkosten). Deze tekst is ook te downloaden via reglement_caritasinstelling

Aan de cursus zijn voor het overige geen kosten verbonden.

 
Wanneer en waar
De cursus vindt plaats op dinsdag 1, 15 en 29 oktober, 12 en 26 november 2019 van 19.30 tot 21.30 uur. De locatie is nog niet bekend en zal bepaald worden aan de hand van de woonplaatsen van de cursisten.
 
Aanmelden en informatie
U kunt u aanmelden tot 20 september 2019 door het invullen van het inschrijfformulier op deze pagina. Wilt u deelnemen geef u dan snel op, er kunnen maximaal 15 personen meedoen. Voor nadere informatie kunt u terecht bij de docent diaken Wim Tobé, diocesaan functionaris Caritasinstellingen via Wim Tobé

 

Bijeenkomsten

1 okt 2019 - 19:30 tot 21:30

Besturencursus Parochiele Caritasinstellingen 2019

15 okt 2019 - 19:30 tot 21:30

Besturencursus Parochiele Caritasinstellingen 2019

29 okt 2019 - 19:30 tot 21:30

Besturencursus Parochiele Caritasinstellingen 2019

12 nov 2019 - 19:30 tot 21:30

Besturencursus Parochiele Caritasinstellingen 2019

26 nov 2019 - 19:30 tot 21:30

Besturencursus Parochiele Caritasinstellingen 2019