Bijbellezen - Boek van de Openbaring

30 July 2018

Vanwege de coronacrisis zijn de avonden vanaf september tot en met december 2020 gepland in de H. Michaelkerk, Hooghout 67, 4817 EA Breda.

Sinds enkele jaren verzorgt bisschop Liesen een cursus Bijbellezen voor belangstellende gelovigen. De avonden vinden steeds plaats in de Johanneszaal van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk.

In de eerste vijf cycli behandelde de bisschop het Marcus- en het Johannesevangelie, het Oudtestamentische boek Job, de Romeinenbrief van apostel Paulus, gevolgd door Jeremia. Nu heeft de bisschop gekozen voor het Boek van de Openbaring. De lezingencyclus vindt plaats binnen het vormingsaanbod van het Sint Franciscuscentrum.

In deze cursus leest mgr. Liesen met u delen uit het boek van de Openbaring en neemt hij u mee naar de diepere betekenis van de teksten. Voorkennis of voorbereiding is niet nodig. De cursus wordt zo toegankelijk gegeven dat je gemakkelijk kunt instappen.

Volg de bijbelcursus over het Boek van de Openbaring van Johannes
Het boek van de Openbaring is het laatste boek uit het Nieuwe Testament en daarmee van de gehele Bijbel. Naar de Griekse titel wordt het ook wel Apocalyps genoemd. Apocalyps, dat onthulling van kennis betekent, beschrijft de ultieme overwinning van het goede over het kwade.   

Bisschop Liesen
Bisschop Liesen studeerde exegese aan het Pauselijk Bijbelinstituut te Rome en Jeruzalem. In 1998 behaalde hij een doctoraat in de Bijbelwetenschappen. Hij doceerde exegese Oude en Nieuwe Testament aan verschillende Nederlandse priesteropleidingen.

Biddend de dag afsluiten
Om 21.30 uur bidden de deelnemers de dagsluiting in de kapel van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk en vanaf september t/m december 2020 in de Michaelkerk.

Inschrijven en kosten
Deelname is kosteloos. Een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de onkosten is welkom. U kunt zich inschrijven door het invullen van het inschrijfformulier op deze pagina.

Bijeenkomsten

3 sep 2018 - 19:30 tot 21:30

Bijbellezen - Boek van de Openbaring

Bovendonk, Johanneszaal, Hofstraat 8 in Hoeven
1 okt 2018 - 19:30 tot 21:30

Bijbellezen - Boek van de Openbaring

Bovendonk, Johanneszaal, Hofstraat 8, Hoeven
5 nov 2018 - 19:30 tot 21:30

Bijbellezen - Boek van de Openbaring

Bovendonk, Johanneszaal, Hofstraat 8, Hoeven
3 dec 2018 - 19:30 tot 21:30

Bijbellezen - Boek van de Openbaring

Bovendonk, Johanneszaal, Hofstraat 8, Hoeven
4 feb 2019 - 19:30 tot 21:30

Bijbellezen - Boek van de Openbaring

Bovendonk, Johanneszaal, Hofstraat 8 in Hoeven
18 Mar 2019 - 19:30 tot 21:30

Bijbellezen - Boek van de Openbaring

Bovendonk, Johanneszaal, Hofstraat 8 in Hoeven
15 apr 2019 - 19:30 tot 21:30

Bijbellezen - Boek van de Openbaring

Bovendonk, Johanneszaal, Hofstraat 8 in Hoeven
6 mei 2019 - 19:30 tot 21:30

Bijbellezen - Boek van de Openbaring

Bovendonk, Johanneszaal, Hofstraat 8 in Hoeven
17 jun 2019 - 19:30 tot 21:30

Bijbellezen - Boek van de Openbaring

Bovendonk, Johanneszaal, Hofstraat 8 in Hoeven
1 jul 2019 - 19:30 tot 21:30

Bijbellezen - Boek van de Openbaring

Bovendonk, Johanneszaal, Hofstraat 8 in Hoeven
16 sep 2019 - 19:30 tot 21:30

Bijbellezen - Boek van de Openbaring

Bovendonk, Johanneszaal, Hofstraat 8, Hoeven
21 okt 2019 - 19:30 tot 21:30

Bijbellezen - Boek van de Openbaring

Bovendonk, Johanneszaal, Hofstraat 8, Hoeven
18 nov 2019 - 19:30 tot 21:30

Bijbellezen - Boek van de Openbaring

Bovendonk, Johanneszaal, Hofstraat 8, Hoeven
16 dec 2019 - 19:30 tot 21:30

Bijbellezen - Boek van de Openbaring

Bovendonk, Johanneszaal, Hofstraat 8, Hoeven
6 jan 2020 - 19:30 tot 21:30

Bijbellezen - Boek van de Openbaring

Bovendonk, Johanneszaal, Hofstraat 8, Hoeven
9 Mar 2020 - 19:30 tot 21:30

Bijbellezen - Boek van de Openbaring

Bovendonk, Johanneszaal, Hofstraat 8, Hoeven
6 apr 2020 - 19:30 tot 21:30

AFGELAST - Bijbellezen - Boek van de Openbaring

Bovendonk, Johanneszaal, Hofstraat 8, Hoeven
11 mei 2020 - 19:30 tot 21:30

AFGELAST - Bijbellezen - Boek van de Openbaring

Bovendonk, Johanneszaal, Hofstraat 8, Hoeven
15 jun 2020 - 19:30 tot 21:30

AFGELAST - Bijbellezen - Boek van de Openbaring

Bovendonk, Johanneszaal, Hofstraat 8, Hoeven
6 jul 2020 - 19:30 tot 21:30

AFGELAST - Bijbellezen - Boek van de Openbaring

Bovendonk, Johanneszaal, Hofstraat 8, Hoeven