Bijbellezen - Evangelie van Johannes

8 December 2015

'Wie Mij ziet, ziet de Vader' (Joh. 14,9)

'De Schrift niet kennen is Christus niet kennen' (heilige Hieronymus)

De evangelies zijn onze meest directe en kostbare bron van informatie over leven en werken van Jezus Christus. De taal van het evangelie van Johannes is verrassend eenvoudig. Maar dit evangelie staat wel bekend om de diepte van zijn betekenis en om zijn rijkdom aan gedachten.

De evangelies - ook dat van Johannes - wil niet op de eerste plaats kennis overbrengen. Het gaat om de ontmoeting met de Heer. Ze zijn geschreven voor degenen die Jezus in Zijn aardse leven hebben meegemaakt, maar die wel Zijn leerling willen zijn.

De apostelen hebben zo goed mogelijk geprobeerd hun ervaringen met de Heer over te brengen aan volgende generaties christenen. De evangelies roepen in schrift de woorden en daden van de Heer op en willen de directe ervaring en omgang met Hem mogelijk maken. Johannes brengt daarvoor soms eigen verhalen en kiest een eigen stijl, waarmee hij zijn lezers willen binnenleiden in het diepste geheim van de persoon en de zending van Jezus, de Zoon van God.

In deze cursus leest mgr. Liesen met u delen uit het evangelie van Johannes en neemt hij u mee naar de diepere betekenis van de teksten. Voorkennis of voorbereiding is niet nodig. De cursus wordt zo toegankelijk gegeven dat je gemakkelijk kunt instappen.

Mgr. Liesen heeft voor zijn bisschopswijding jarenlang lesgegeven in de bijbel aan verschillende priester- en diakenopleidingen. Nog steeds geeft hij les aan de priester- en diakenopleiding van Bovendonk. Daarnaast geeft hij op basis van de heilige Schrift met regelmaat retraites, bezinningsdagen en lezingen.

Bijeenkomsten

18 jan 2016 - 20:30 tot 22:30

Bijbellezen - Evangelie van Johannes

15 feb 2016 - 20:30 tot 22:30

Bijbellezen - Evangelie van Johannes

7 Mar 2016 - 20:30 tot 22:30

Bijbellezen - Evangelie van Johannes

11 apr 2016 - 19:30 tot 21:30

Bijbellezen - Evangelie van Johannes