Bijbellezen - Jeremia

29 January 2018

Sinds enkele jaren verzorgt bisschop Liesen een cursus Bijbellezen voor belangstellende gelovigen. De avonden vinden steeds plaats in de Johanneszaal van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk.

In de eerste vier cycli behandelde de bisschop het Marcus- en het Johannesevangelie, het Oudtestamentische boek Job en daarna de Romeinenbrief van apostel Paulus. Nu heeft de bisschop gekozen voor Jeremia. De lezingencyclus vindt plaats binnen het vormingsaanbod van het Sint Franciscuscentrum.

In deze cursus leest mgr. Liesen met u delen uit het boek Jeremia en neemt hij u mee naar de diepere betekenis van de teksten. Voorkennis of voorbereiding is niet nodig. De cursus wordt zo toegankelijk gegeven dat je gemakkelijk kunt instappen.

Volg de bijbelcursus over Jeremia

Het boek Jeremia is een van de boeken uit het Oude Testament van de Bijbel. Jeremia wordt gerekend tot een van de vier 'grote profeten'. Het is de man die lijdt onder zijn profeetschap. Hij wordt vervolgd vanwege zijn trouwe vervulling van zijn opdracht en gaat daar zelf aan onderdoor. De klaagzangen passen in de veertigdagentijd.

Bisschop Liesen

Bisschop Liesen studeerde exegese aan het Pauselijk Bijbelinstituut te Rome en Jeruzalem. In 1998 behaalde hij een doctoraat in de Bijbelwetenschappen. Hij doceerde exegese Oude en Nieuwe Testament aan verschillende Nederlandse priesteropleidingen.

Biddend de dag afsluiten

Om 21.30 uur bidden de deelnemers de dagsluiting in de kapel van de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk.

Inschrijven en kosten 

Deelname is kosteloos. Een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de onkosten is welkom. U kunt zich inschrijven door het invullen van het inschrijfformulier op deze pagina.

 

 

 

 

Bijeenkomsten

5 feb 2018 - 19:30 tot 21:30

Bijbellezen - Jeremia

Johanneszaal, Hofstraat 8, Hoeven
5 Mar 2018 - 19:30 tot 21:30

Bijbellezen - Jeremia

Johanneszaal, Hofstraat 8, Hoeven
23 apr 2018 - 19:30 tot 21:30

Bijbellezen - Jeremia

Johanneszaal, Hofstraat 8, Hoeven
28 mei 2018 - 19:30 tot 21:30

Bijbellezen - Jeremia

Johanneszaal, Hofstraat 8, Hoeven
18 jun 2018 - 19:30 tot 21:30

Bijbellezen - Jeremia

Johanneszaal, Hofstraat 8, Hoeven