Bijeenkomst bisschopshuis

Bisschop Liesen nodigt zijn priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers uit voor de bisschopshuisbijeenkomst met de vraag:

Hoe kunnen we als katholieken zowel individueel of als gemeenschap een bijdrage leveren aan onze samenleving?
Prof. dr. Fred van Iersel is een warm pleitbezorger van de specifiek katholieke inbreng waarmee we van betekenis en van dienst kunnen zijn bij de inrichting van een rechtvaardige en harmonieuze samenleving in ons land. Hij zal ons in de vraagstelling inleiden en ons uitdagen daarin actief mee te denken. Onderlinge uitwisseling van reflecties en ideeen vormt een belangrijk deel van deze ontmoetingsavond.

Bijeenkomsten

17 okt 2016 - 19:30 tot 21:45

Bijeenkomst bisschopshuis