Bijeenkomst Liturgisch Bloemschikken

Egbert Bornhijm 13 September 2018

Paus Franciscus
In "Laudato Si", de encycliek over de aarde als ons gemeenschappelijk huis, citeert paus Franciscus het welbekende zonnelied van de H. Francsicus:
“U zij de lof, mijn Heer, om onze zuster aarde, die ons voedt en leidt en verscheidene vruchten voortbrengt met kleurrijke bloemen en gras”.
De paus wil ons bewust maken dat de schepping en de natuur onze zorg meer dan nodig heeft. Het gaat om ons eigen bestaan en geluk dat direct met de liefde voor onze natuurlijke omgeving samenhangt. Met name de armen dreigen het kind van de rekening te worden van vooral de westerse comsumptie die de aarde tot een gebruiksvoorwerp lijkt te maken met alle nadelige gevolgen van dien.

Voor bloemengroepen
In het licht van Laudato Si, wil het Sint Franciscuscentrum de vele vrijwilligers die zich in zg. bloemengroepen in de parochie inzetten een bezinnende en praktische ochtend aanbieden. Mensen met groene vingers brengen in de weekendliturgie tot uiting hun liefde voor de natuur en zij weten dat vaak op symbolische wijze te verbinden met de lezingen uit het evangelie en de feestdagen van het kerkelijk jaar.

Zo kan het schikken van bloemen naast een creatieve expressie, een gelovige bewustwording op gang brengen over het gebruik van de natuur en het geluk van mensen waar ook ter wereld. 

Van Advent naar Kerstmis
Vrijwilligers uit de bloemengroepen van de parochies zijn uitgenodigd om een ochtend bij elkaar te komen om zich voor te bereiden op de periode van Advent en Kerstmis. Ook kunnen ervaringen en creatieve ideeën onderling worden uitgewisseld.

Praktisch
Dit alles gebeurt in samenwerking met de bloemengroep H. Johannes de Doper te Hoeven op zaterdagochtend 3 november 2018 in de Pastorie, St. Janstraat 38 in Hoeven.
Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Enkel verzoeken wij u uw eigen lunch mee te nemen.

We willen u vragen, in verband met het aanschaffen van materiaal, zich op te geven voor 22 oktober 2018. Dit kan door het invullen van het inschrijfformulier op deze pagina.
 

Programma 
10.00 uur Ontvangst en Inleiding Adventperiode vanuit bijbelse beelden en Lausato Si (diaken Egbert Bornhijm)
10.45 uur    Van bijbel en traditie naar een bloemschikking
11.30 uur  Practicum
12.30 uur  Lunch (zelf meegenomen); wij verzorgen drinken (melk, koffie, thee) en fruit
13.00 uur Afsluiting

    

 

   

   

 

Bijeenkomsten

3 nov 2018 - 10:00 tot 13:00

Liturgisch Bloemschikken

Pastorie, St. Janstraat 38, 4741 AR Hoeven