Dag van de cantor 2022 in Etten-Leur en Terneuzen

7 December 2021

Update 22 juni 2022: De dag wordt tevens georganiseerd in Terneuzen op 16 juli in de Emmaüskerk in Terneuzen van 9.30 - 14.00 uur. De dagindeling is iets anders dan in Etten-Leur. Er is ook een lunch gepland. Tevens zijn alle koorzangers daar uitgenodigd om ook te komen. Naast het zingen van de cantor zal er ook aandacht zijn voor het zingen in kleine groepjes. 

Update12 april 2022: De dag wordt georganiseerd op 25 juni in Etten-Leur.

Update 10 januari 2022: opgeschort vanwege corona. Later dit voorjaar hopen we u alsnog te ontmoeten.

 “Zingt voor God met een dankbaar hart psalmen, hymnen en liederen, ingegeven door de Geest!” (Kol. 3,16).

De ‘Dag van de cantor’, die vorig najaar in oktober 2020 vanwege de maatregelen tegen corona niet kon doorgaan, wordt nu in een iets andere vorm alsnog georganiseerd. De Commissie voor liturgische muziek Bisdom Breda en het Sint Franciscuscentrum, centrum voor vorming en diaconale actie, organiseren deze 'Dag van de cantor' om de praktijk van de cantor een nieuwe impuls te geven.

Wanneer en waar
Dat gebeurt op twee zaterdagochtenden van 10.00 tot 12.30 uur:

  • Zaterdag 15 januari  -> 25 juni in de Lambertuskerk in Etten-Leur;
  • Zaterdag 29 januari in de Gertrudiskerk in Bergen op Zoom.

Voor wie
De dag is bedoeld voor zangers die al als cantor functioneren of die dat willen gaan doen. De dag staat ook open voor voorgangers. Zij oefenen hun taak immers van oudsher voor een deel ook zingend uit. Ook koorleiders die meer willen weten over de basis van de liturgische zang en die graag een cantorgroep willen beginnen in hun parochie, zijn van harte welkom.

Door wie
Begeleiding is in handen van:
Han Akkermans, voorzitter van de Commissie voor Liturgische Muziek.
Frans Bullens, organist/dirigent.
Jan Schuurmans, als medewerker kerkmuziek werkzaam bij het Bisdom Breda. In de Antoniuskathedraal vervult hij de functie van cantor en is hij dirigent van de Kathedrale Cantorij en de Schola cathedralis Bredanae.

De plaats van de cantor herontdekt
Liturgie, eredienst vraagt om zang en muziek. Het aantal koorzangers neemt af. Niet elke viering kan meer, zoals vroeger, door koorzang worden ondersteund. Een ontwikkeling die door de corona-crisis versneld is. Hierdoor wordt de plaats van de cantor, de voorzanger, volop herontdekt. Die plaats is er van oudsher geweest als een volwaardige liturgische functie. Sommige gezangen komen bij voorkeur toe aan de cantor: de verzen van de antwoordpsalm en het vers vóór het Evangelie. Daarnaast heeft de cantor de taak om in stem en gebaar de vierende gemeenschap te activeren in de lofzang aan God en het innerlijk gebed. Dat is het belang als straks iedereen weer mag meezingen.

Programma
De ochtenden zijn is vooral gericht op de praktijk. U krijgt informatie over de rol van de cantor in de liturgie, maar er is ook volop gelegenheid om te oefenen en om vragen te stellen. Daarom kunnen er per ochtend niet meer dan ca. vijftien zangers deelnemen.
We richten ons met de studiedag op drie onderwerpen:

  • Liturgie: kennis van de liturgie, met name van plaats en functie van de gezangen in het geheel van de viering;
  • Muziek: solo of in een kleine groep zingen, verstaanbaarheid, woord en toon;
  • Presentatie/techniek: interactie cantor-gemeenschap, blikken en gebaren.

Voor een korte indruk van de dag zie het promotiefilmpje 'De cantor in de liturgie'.

Aanmelden en kosten
Er is een maximum aan het aantal deelnemers van 15 personen per ochtend. U kunt zich tot 8 januari 2022 aanmelden door het invullen van het inschrijfformulier op deze pagina. Het is fijn als bij de aanmelding wordt vermeld of u deelneemt in Etten-Leur of in Bergen op Zoom. Aan de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage is welkom.

Coronamaatregelen zijn niet meer van toepassing
Uiteraard worden tijdens deze dag alle maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus in acht genomen.

Bijeenkomsten

15 jan 2022 - 10:00 tot 12:30

Opgeschort in verband met corona - Dag van de cantor 2022

Lambertuskerk, Markt 62, 4875 CG Etten-Leur
29 jan 2022 - 10:00 tot 12:30

Opgeschort in verband met corona - Dag van de cantor 2022

Gertrudiskerk, Grote Markt, 4611 NR Bergen Op Zoom, bereikbaar via de Kerkstraat
25 jun 2022 - 10:00 tot 12:30

Dag van de cantor 2022 in Etten Leur

Lambertuskerk, Markt 62, 4875 CG Etten-Leur
16 jul 2022 - 9:30 tot 14:00

Dag van de cantor 2022 in Terneuzen

r.k. Emmaüskerk, Alberdingk Thijmstraat 2, Terneuzen