Diaconaal maandgebed met de Blauwe Zusters

31 August 2021

Diaconaal maandgebed Begijnhof Breda, geïnitieerd in 2017 door een projectmedewerker van het Sint Franciscuscentrum, het vormingscentrum van het Bisdom Breda, gaat door ook in 2021.

De Blauwe Zusters Maria van Jesse en Maria Vrede gaan ons voor in gebed
De Blauwe zusters, Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará, wonen sinds 2020 op het Begijnhof in Breda om het religieuze leven op het Begijnhof voort te zetten en het gebed en de zorg voor de naaste gestalte te geven.

Gebed & Ontmoeting als diaconaal samenkomst moment
Voor ieder die zich inzet voor diaconie in de parochies in Breda en omgeving is er vanaf september 2021 weer elke eerste woensdag van de maand om 9.00 uur Gebed & Ontmoeting in de H. Catharinakerk op het Begijnhof in Breda.

Samen bidden
De inzet en aandacht voor de naaste wordt verbonden met het geloof dat God het opneemt voor de kleinen en de kwetsbaren. In het gebed mogen de deelnemers hierdoor gesterkt worden om in de omgeving waar ze wonen en werken God en de ander te dienen. We bidden samen het getijdengebed en in het bijzonder bidden we voor noden van mensen die ons bezighouden dichtbij en veraf.

Ontmoeting
Na afloop is er, voor ieder die dat wil, een moment van ontmoeting met koffie en thee en kunnen we 'bijpraten'. Door met elkaar te bidden, elkaar te ontmoeten en noden met elkaar te delen, hopen we elkaar te bemoedigen en te inspireren voor wat we gaan doen. Voel u vrij; u kunt elke keer deelnemen of een enkele maal komen.

Voor wie
Ieder die zich inzet voor diaconie in de parochies in Breda en omgeving, maar ook iedere geïnteresseerde is welkom om mee te bidden.

Wanneer en waar
Eenmaal per maand op de eerste woensdag van de maand op het Begijnhof in Breda, Catharinastraat 45. Voor data zie de kalender hiernaast.

Opgeven intentie
Kunt u niet meebidden en wilt u wel een gebedsintentie opgeven? Dat kan bij de parochie Breda Centrum via info@parbc.nl of via 076-521576.

Informatie, kosten en aanmelden
Voor informatie kunt u terecht bij de Blauwe Zusters, m.jesse@servidoras.org of het Sint Franciscuscentrum. Deelname is kosteloos, aanmelden mag maar is niet noodzakelijk.

Bijeenkomsten

1 sep 2021 - 9:00 tot 9:45

Diaconaal maandgebed met de Blauwe Zusters - Begijnhof Breda

H. Catharinakerk, Begijnhof Breda, Catharinastraat 45, 4811 XE Breda
6 okt 2021 - 9:00 tot 9:45

Diaconaal maandgebed met de Blauwe Zusters - Begijnhof Breda

H. Catharinakerk, Begijnhof Breda, Catharinastraat 45, 4811 XE Breda
3 nov 2021 - 9:15 tot 9:45

Diaconaal maandgebed met de Blauwe Zusters - Begijnhof Breda

H. Catharinakerk, Begijnhof Breda, Catharinastraat 45, 4811 XE Breda
1 dec 2021 - 9:00 tot 9:45

Diaconaal maandgebed met de Blauwe Zusters - Begijnhof Breda

H. Catharinakerk, Begijnhof Breda, Catharinastraat 45, 4811 XE Breda
5 jan 2022 - 9:00 tot 9:45

Diaconaal maandgebed met de Blauwe Zusters - Begijnhof Breda

H. Catharinakerk, Begijnhof Breda, Catharinastraat 45, 4811 XE Breda
2 feb 2022 - 9:00 tot 9:45

Diaconaal maandgebed met de Blauwe Zusters - Begijnhof Breda

H. Catharinakerk, Begijnhof Breda, Catharinastraat 45, 4811 XE Breda
2 Mar 2022 - 9:00 tot 9:45

Diaconaal maandgebed met de Blauwe Zusters - Begijnhof Breda

H. Catharinakerk, Begijnhof Breda, Catharinastraat 45, 4811 XE Breda
6 apr 2022 - 9:00 tot 9:45

Diaconaal maandgebed met de Blauwe Zusters - Begijnhof Breda

H. Catharinakerk, Begijnhof Breda, Catharinastraat 45, 4811 XE Breda
4 mei 2022 - 9:00 tot 9:45

Diaconaal maandgebed met de Blauwe Zusters - Begijnhof Breda

H. Catharinakerk, Begijnhof Breda, Catharinastraat 45, 4811 XE Breda
1 jun 2022 - 9:00 tot 9:45

Diaconaal maandgebed met de Blauwe Zusters - Begijnhof Breda

H. Catharinakerk, Begijnhof Breda, Catharinastraat 45, 4811 XE Breda