Geloof in Kunst 2022 in Breda

29 January 2022

Het Franciscuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom Breda, organiseert in samenwerking met het vicariaat Breda in het voorjaar van 2022 een cursus ‘Geloof in kunst’ in Breda. Tijdens de cursus worden coronamaatregelen strikt in acht genomen.

Wanneer en waar
De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten: De eerste vier bijeenkomsten vinden plaats op de zaterdagmiddagen 21 mei, 4 en 18 juni en 2 juli 2022 in de kathedrale kerk of exedra van de H. Antoniuskathedraal, St. Janstraat 8, 4811 ZL Breda, van 13.30 – 15.30 uur.
De vijfde bijeenkomst, een excursie op locatie, is op zaterdagmiddag 16 juli 2022 om 13.30 uur. En een extra bijeenkomst, een excusie naar de synagoge, is op 30 augustus 13.30 uur in op locatie in Breda.

Voor wie
De cursus is bestemd voor iedere geïnteresseerde en belangstellende, allen van harte welkom!
Speciaal ook nodigen wij de mensen uit die op de een of andere wijze betrokken zijn bij een kerkgebouw. Zoals mensen die de openstelling van het kerkgebouw verzorgen, mensen die zich bezighouden met ontvangst en gastvrijheid, mensen die rondleidingen verzorgen, mensen die de kerk schoonhouden, kosters, kerkwachten, leden van bloemengroepen, technische mensen.

Door wie
De bijeenkomsten worden begeleid en geleid door Frank van Gerven, diaken en archivaris van Bisdom Breda.

Waarom meedoen?
Mensen leven voor een belangrijk deel van verbeelding. Wat ze dromen, geloven en hopen, drukken zij uit in kunst: in muziek, in beelden van hout, steen of glas, in rituelen en ook in liturgische taal en gebaren. Onze kerkgebouwen zijn schatkamers van grote en kleine kunstschatten, en alles wat daar gebeurt is vindplaats van kunst, in beelden, teksten, gebaren. Veel van die schatten spreken een symbooltaal, die voor ons mensen van de 21ste eeuw niet altijd meer direct herkenbaar is. Samen naar kunst kijken, samen zoeken naar het verhaal achter de kunstuitingen laat de wereld van ‘geloof in kunst’ verder opengaan. Het kan ons enthousiast maken en ons aanzetten om dit door te vertellen aan mensen de je kerkgebouw bezoeken.

Inschrijven
U kunt zich aanmelden voor de cursus door het invullen van het inschrijfformulier op deze pagina. Aan de cursus zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage is welkom.
 

Bijeenkomsten

21 mei 2022 - 13:30 tot 15:30

Geloof in Kunst 2022 in Breda

Antoniuskathedraal, Sint Janstraat 8, 4811 ZL Breda
4 jun 2022 - 13:30 tot 15:30

Geloof in Kunst 2022 in Breda

Antoniuskathedraal, Sint Janstraat 8, 4811 ZL Breda
18 jun 2022 - 13:30 tot 15:30

Geloof in Kunst 2022 in Breda

Antoniuskathedraal, Sint Janstraat 8, 4811 ZL Breda
2 jul 2022 - 13:30 tot 15:30

Geloof in Kunst 2022 in Breda

Antoniuskathedraal, Sint Janstraat 8, 4811 ZL Breda
16 jul 2022 - 13:30 tot 15:30

Geloof in Kunst 2022 in Breda excursie

30 aug 2022 - 13:30 tot 15:30

Geloof in Kunst 2022 in Breda excursie