Geloof in Kunst in Terneuzen

11 December 2020

Update 17 juni 2021: We gaan het weer proberen. De cursus zal worden hernomen op 4 september 2021. Voor data zie hieronder en in de kalender hiernaast.

Update 12  januari 2021: Vanwege de verlenging van de lockdown t/m 9 februari 2021 i.v.m. de coronapandemie is de bijeenkomst op 30 januari 2021 zeker afgelast. Alle andere geplande data zijn per 12 januari 2021 voorlopig opgeschort.

Het Franciscuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom Breda, organiseert in samenwerking met het vicariaat Middelburg in het voorjaar najaar van 2021 een cursus ‘Geloof in kunst’ in Terneuzen, Zeeuws-Vlaanderen. Tijdens de cursus worden coronamaatregelen strikt in acht genomen.

Wanneer en waar
De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten: De eerste vier bijeenkomsten vinden plaats op de zaterdagmiddagen 30 januari, 13 februari, 27 februari en 13 maart 2021  4 en18 september, 2 en 30 oktober 2021 in het pastoraal centrum of in de kerk van de r.k. Emmaüskerk, Alberdingk Thijmstraat 2 in Terneuzen, van 13.30 – 15.30 uur.
De vijfde bijeenkomst, een excursie op locatie, is op zaterdagmiddag  27 maart  13 november 2021 om 13.30 uur in een nog nader te bepalen kerk. 

Voor wie
De cursus is bestemd voor iedere geïnteresseerde en belangstellende, allen van harte welkom!
Speciaal ook nodigen wij de mensen uit die op de een of andere wijze betrokken zijn bij een kerkgebouw. Zoals mensen die de openstelling van het kerkgebouw verzorgen, mensen die zich bezighouden met ontvangst en gastvrijheid, mensen die rondleidingen verzorgen, mensen die de kerk schoonhouden, kosters, kerkwachten, leden van bloemengroepen, technische mensen.

Door wie
De bijeenkomsten worden begeleid en geleid door Frank van Gerven, diaken en archivaris van Bisdom Breda.

Waarom meedoen?
Mensen leven voor een belangrijk deel van verbeelding. Wat ze dromen, geloven en hopen, drukken zij uit in kunst: in muziek, in beelden van hout, steen of glas, in rituelen en ook in liturgische taal en gebaren. Onze kerkgebouwen zijn schatkamers van grote en kleine kunstschatten, en alles wat daar gebeurt is vindplaats van kunst, in beelden, teksten, gebaren. Veel van die schatten spreken een symbooltaal, die voor ons mensen van de 21ste eeuw niet altijd meer direct herkenbaar is. Samen naar kunst kijken, samen zoeken naar het verhaal achter de kunstuitingen laat de wereld van ‘geloof in kunst’ verder opengaan. Het kan ons enthousiast maken en ons aanzetten om dit door te vertellen aan mensen de je kerkgebouw bezoeken.

Inschrijven
U kunt zich opnieuw aanmelden voor de cursus in september door het invullen van het inschrijfformulier op deze pagina. Aan de cursus zijn geen kosten verbonden. Een vrijwillige bijdrage is welkom.
 

 

Bijeenkomsten

30 jan 2021 tot 27 Mar 2021 - 13:30 tot 15:30

Opgeschort - 30/1, 13/2, 27/2, 13/3 en 27/3 Geloof in Kunst in Terneuzen

r.k.k. Emmaüskerk, Alberdingk Thijmstraat 2, Terneuzen
4 sep 2021 - 13:30 tot 15:30

Geloof in Kunst in Terneuzen 1

r.k.k. Emmaüskerk, Alberdingk Thijmstraat 2, Terneuzen
18 sep 2021 - 13:30 tot 15:30

Geloof in Kunst in Terneuzen 2

r.k.k. Emmaüskerk, Alberdingk Thijmstraat 2, Terneuzen
2 okt 2021 - 13:30 tot 15:30

Geloof in Kunst in Terneuzen 3

r.k.k. Emmaüskerk, Alberdingk Thijmstraat 2, Terneuzen
30 okt 2021 - 13:30 tot 15:30

Geloof in Kunst in Terneuzen 4

r.k.k. Emmaüskerk, Alberdingk Thijmstraat 2, Terneuzen
13 nov 2021 - 13:30 tot 16:30

Geloof in Kunst in Terneuzen 5

In een nog nader te bepalen kerk