Geloof in kunst, boeiende inkijk in religieuze betekenis van kunst

23 March 2018

In februari en maart 2018 organiseerde het Sint Franciscuscentrum de cursus Geloof in Kunst. De leiding berustte bij Vincent Schoenmakers, oud-vicaris generaal Bisdom Breda en Frank van Gerven, diaken bij Bisdom Breda.

De relatie tussen kunst en religie in het algemeen stond centraal waarbij werd ingezoomd op kerkelijke kunst in bijzonder. De verschillende aspecten van kunst passeerden de revue. Zo is er een esthetisch -mooi-, een pragmatisch -om iets mee te doen- en een verwijzend -symbolisch- aspect te onderscheiden.

Drie avonden op PDOB Bovendonk

Tijdens de eerste avond zijn vele afbeeldingen getoond en behandeld van 'De Pelikaan' en het 'Lam Gods'. De achtergrond en de gelovige betekenis van deze symbooltekens zijn uitgebreid besproken.

De tweede avond zijn meerdere heiligen, zoals 'Antonius van Padua', de 'H. Willibrord', 'St. Anna te Drieën' en de 'H. Laurentius' met hun geschiedenis, betekenis, bijbehorende voorwerpen en de verering tot hen ter sprake gekomen.

Voor de derde bijeenkomst konden de cursisten beelden, voorwerpen e.a. uit hun eigen kerk insturen om te bespreken op de cursusavond. Dat leverde interessante onderwerpen op. Zo kwamen o.a. 'de vier evangelisten' met hun symbooltekens naar voren, 'Koning David' en 'Maria Magdalena', beelden op een biechtstoel en de betekenis van het tabernakel in de kerk aan de orde.

Excursie als afsluiting

De vierde bijeenkomst, de excursie, werd gehouden in de kerk van Lamswaarde in Zeeuws Vlaanderen. Deze kerk is toegewijd aan de H. Cornelius. In de rondleiding door de kerk is de aanwezige kerkelijke kunst bewonderd en geduid.

Enthousiaste deelnemers en leiding
Deelnemer:" De cursus geeft (geloofs-) inzicht."

Vincent Schoenmakers: "Frank van Gerven en ik hebben vrijdag 18 maart 2018 de cursus Geloof in kunst afgerond. De 18 deelnemers waren heel enthousiast en waardeerden de cursus positief. Wij hebben met plezier en in goede samenwerking dit project gedaan. De cursisten vroegen om ‘meer van dit’. En ook wij staan open voor een vervolg."