Geloofscursus blok VI: Sociale Leer

26 January 2017

De sociale leer is de best bewaarde schat van de Kerk? Maak kennis met het onbekende geheim van de rooms-katholieke Kerk en volg de cursus over de sociale leer van het Sint Franciscuscentrum.

 

Waarover gaat de sociale leer?

In de sociale leer denkt de Kerk na over maatschappelijke ontwikkelingen. De Kerk brengt criteria voor een juist oordeel naar voren. De Kerk geeft richtlijnen voor het handelen. De sociale leer geeft antwoorden op vragen als:

 • Moeten we vluchtelingen in ons land opvangen?

 • Maken we de arbeidsmarkt flexibeler of juist niet?

 • Waarom werken we aan een duurzame economie?

 • Moeten we de verschillen tussen arm en rijk verkleinen?

 • Wanneer mag je een brood stelen?

 

Wat leer je in de cursus sociale leer?

Na deze cursus:

 • kent u de basisbegrippen van de sociale leer

 • begrijpt u uw eigen praktijk vanuit de sociale leer

 • werkt u met de sociale leer op de plaats waar u staat

 

Voor wie is de cursus bestemd?

Voor iedereen die maatschappelijk betrokken of actief is, van een werkgroep diaconie tot politieke partij of vakbond.

 

Wie geven de cursus?

Fred van Iersel en Freijkje van Gennip verzorgen de cursus sociale leer van de Kerk.

 

Fred van Iersel is:

 • bijzonder hoogleraar geestelijke verzorging in de krijgsmacht aan de Catholic School of Theology (Tilburg)

 • adviseur theologie en beleid bij de Dienst Rooms Katholieke Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht

 • diaken van het bisdom Haarlem-Amsterdam

 

Freijkje van Gennip is:

 • theologe

 • pastoraal werkster in de H. Mariaparochie in Etten-Leur

 • lid van de WMO-raad van de gemeente Etten-Leur

Bijeenkomsten

9 Mar 2017 - 19:30 tot 21:30

Geloofscursus blok VI: Sociale Leer

23 Mar 2017 - 19:30 tot 21:30

Geloofscursus blok VI: Sociale Leer

Johanneszaal, Hoeven
6 apr 2017 - 19:30 tot 21:30

Geloofscursus blok VI: Sociale Leer

Johanneszaal, Hoeven
20 apr 2017 - 19:30 tot 21:30

Geloofscursus blok VI: Sociale Leer

Johanneszaal, Hoeven
11 mei 2017 - 19:30 tot 21:30

Geloofscursus blok VI: Sociale Leer

Johanneszaal, Hoeven