Geloofsopvoeding voor ouders en opvoeders

Met kinderen praten over geloof

 

Ouders en catecheten kunnen op 'het waaien van de Geest' vertrouwen: in de wereld van kinderen zitten allerlei elementen die, zelfs al wordt er niet over gesproken, iets van het geloof kunnen wekken. “Maar dan moet je niet te snel moraliseren”, aldus één van de deelnemers aan de studieochtend die op zaterdag 11 juni plaats vond op Bovendonk.

Tim Schilling, medewerker van het Centrum Parochiecatechese, gaf een uiteenzetting van wat er zoal in Disneyfilms aan opstapjes zit om bij kinderen de belangstelling te wekken voor geloofsinzichten. Een film als Pinokkio gaat over liegen en het geweten, Lion King over dienstbaar leiderschap, Up over trouw en Frozen over overgave.

Wie er voor open staat kan al snel een aanleiding vinden om geloofsopvoeding op gang te brengen en gaande te houden. Het komt er op aan om aansluiting te vinden bij de beleving die kinderen opdoen.

In de levendige uitwisseling die de deelnemers aan de studiedag hielden, was te horen hoe ouders (en catecheten) dat eigenlijk als vanzelf doen wanneer ze met kinderen in gesprek gaan over de door de films opgeroepen ervaringen. Als ze tenminste daar hun eigen geloof bij betrekken.

 

“Het was een boeiende uitwisseling over concrete en praktisch zaken”, aldus een pastoraal werker die meedeed. Een vrijwilliger vult aan: “Het was een heel inspirerende, creatieve bijeenkomst. De fragmenten waren mooi uitgekozen en er ontstonden interessante, inhoudelijke gesprekken.”

Een andere deelnemer vatte samen: “Moet je verhalen en films altijd uitleggen aan kinderen, of moet je het binnen laten komen en er vanuit gaan dat de Geest het werk doet?”

Bijeenkomsten

11 jun 2016 - 10:00 tot 12:15

Geloofsopvoeding voor ouders en opvoeders

Johanneszaal, Hoeve